Kuntavaalit 2021

keskiviikko 29. maaliskuuta 2017

Elinvoimainen kunta on lapsiystävällinen kunta
Kaarinassa on viime päivinä keskusteltu paljon ensi syksyn alkuopetuksen oppilasmääristä. Ilmoittautuneiden ekaluokkalaisten määrät ovat ilmeisesti ennakoitua suurempia, ainakaan suuriin ikäluokkiin ei ole onnistuneesti varauduttu. 

Littoisissa Kotimäessä ja keskustan Valkeavuoressa maksimioppilasmäärät ovat ylittymässä neljällä oppilaalla, eikä lisäluokkia ole luvassa. Kaarinan tavoite on ollut pitää 1-2:n luokkakoot maksimissaan 25 oppilaassa ja 3-6:n luokkakoot korkeintaan 30 oppilaassa. Kotimäessä ja Valkeavuoressa tulevat ryhmät ovat noin 27 oppilaan luokkia. Ylisuuria luokkia aiotaan tukea ylimääräisellä tuntiresurssilla, joka käytännössä tarkoittaa esimerkiksi muutamaa jakotuntia. 

Mitä suuremmaksi ryhmäkoko kasvaa, sitä vähemmän opettajalla on aikaa yksittäiselle oppilaalle. Suuremmassa ryhmässä on myös usein enemmän häiriötekijöitä, ja koko luokalla vähemmän mahdollisuuksia keskittyä oppimiseen. Ryhmäkoko ei kuitenkaan kerro kaikkea, koska eniten vaikutusta on sillä, minkälaisia oppijoita luokassa on. 

Vuoden 2011 alusta muuttuneen perusopetuslain mukana tehtiin erityisopetuksen integraatio. Lainmuutoksen hyvä tavoite on antaa kaikille mahdollisuus opiskella omassa lähikoulussaan. Jotta integroidun opetuksen sinänsä erinomainen tavoite onnistuisi, on siihen resursoitava riittävästi. Laadukas opetus syntyy, kun oppiminen tapahtuu turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. 

Mielestäni Kotimäen ja Valkeavuoren koulujen 1-2 luokille tulisi taata oppimisrauha pienryhmien ja järkevän kokoisten luokkien kautta. Kotimäen koulusta puuttuu kokonaan alkuopetuksen pienryhmä ja esimerkiksi sen avulla saataisiin helpotusta myös suureen luokkakokoon, kun erityistä tukea tarvitsevat lapset saisivat opiskella ainakin osan tunneista pienryhmässä. Samalla koko luokan oppimisrauha säilyisi.

Voimme itse Kaarinassa päättää, haluammeko, että lapsiin ja nuoriin satsataan. Satsaus kouluun ja opetukseen on satsaus tulevaisuuteen, joka maksaa itsensä pitkällä aikavälillä takaisin.


Kaarinalla on ollut hyvä maine lapsiystävällisenä kaupunkina. Sivistyspalveluihin panostava kaupunki houkuttelee jatkossakin uusia asukkaita, sillä lapsiperheet osaavat hakeutua hyvien palvelujen ääreen. Sinä voit päättää tulevissa kuntavaaleissa, onko Kaarina jatkossakin lapsiystävällinen ja lapsiperheiden näkökulmasta vetovoimainen paikka asua.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti