Kuntavaalit 2021

TeematKuntavaaleissa valitaan Kaarinan suunta seuraavalle neljälle vuodelle. Itse haluan olla ajamassa tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa, jolla huolehdimme fiksusti huomisesta. Lähtökohtana ovat palvelut, jotka ketterästi joustavat ja elävät ajassa. 

Kuntapolitiikassa tärkeitä teemoja ovat erityisesti lapsiperheiden palvelut, kestävyys, elinvoima-asiat, vastuullinen talous ja huolenpito. Olen kuluneella kaudella ollut mukana päättämässä yhteisistä asioistamme, koska haluan tuoda perheiden ääntä päätöksentekoon. On tärkeää, että kaupungissa kuuluu erilaisten asukasryhmien äänet, myös pienten lasten vanhempien ääni.

Lapsiperheet 
Perhe- ja työelämän yhteensovittamisen tulee olla vanhemmille helppoa. Siksi olen ajanut perheiden valinnanvapautta lisäävän varhaiskasvatuksen palvelusetelin  käyttöönottoa Kaarinassa. Kaarina on kovaa vauhtia kasvava kaupunki. Vuonna 2020 koronasta huolimatta Kaarina oli Suomen kymmenen suhteellisesti nopeimmin kasvaneen kunnan joukossa. On hienoa, että asuminen Kaarinassa kiinnostaa. Kasvukipujen lieventäminen ennakoimalla oikea-aikaisesti palvelutarpeita on tärkeää. Kouluissa oppimisen edellytyksistä ja lasten hyvinvoinnista on huolehdittava pitämällä luokkakoot kohtuullisina. 
 
Ympäristö 
Kannan huolta ympäristöstämme. Mielestäni kunnilla on aivan erityisen tärkeä rooli Suomen ilmastotyössä. Kestävyys on kytkettävä osaksi kaupungin päätöksentekoa ja ilmasto-ohjelmalle tulee asettaa konkreettiset tavoitteet. Kaarina sijaitsee meren äärellä, mutta meri ei voi hyvin. On kaarinalaisten tehtävä vaatia parempaa huolenpitoa vesistöistä, samalla takaamme viihtyisän asumis- ja virkistäytymisympäristön lapsillemme.  

Yrittäminen
Kaarinaa on pidetty yrittäjämyönteisenä kaupunkina. Voisimme pärjätä vieläkin paremmin. Yrittämisen huomioiva kaavoittaminen, palveluasenne, erilaiset palveusetelit ja ylipäätään yrityslähtöisyys houkuttelee työtä ja hyvinvointia. Hyvän yritysilmapiirin tulee olla kaupungin strateginen ykköstavoite.

Asuminen
Kaarinan sijainti on erinomainen ja lyhyet etäisyyset houkuttelevat muuttajia. Kaarinan etu on liikenneyhteyksien kehittäminen, mm. nopea raideyhteys Helsinkiin, lähijunaliikenne ja Fölin kehittäminen. Kaupunki on rakenteeltaan varsin hajanainen, mikä tuo haasteita kestävälle liikkumiselle. Liityntäpysäköintiä tulee kehittää ja pyöräparkkeja saada enemmän bussipysäkkien yhteyteen. 

Talous
Yhä useammat kunnat, Kaarina mukaan lukien, on taloudellisten haasteiden edessä. Tehtävät ja velvoitteet lisääntyvät nopeammin kuin jaettava kakku kasvaa. Tulevaisuuden kannalta on tärkeä tehdä  päätöksiä, joilla emme kohtuuttomasti lisää tulevien sukupolvien velkataakkaa. 

Valtio ei voi yksipuolisesti siirtää kunnille tehtäviä ilman niihin osoitettua rahoitusta. Sinänsä hyvään tarkoitukseen pyrkivä oppivelvollisuusiän pidentäminen on lisäämässä luokiokoulutuksen kustannuksia merkittävästi enemmän mitä valtionosuutta ollaan korottamassa. Liikennehankkeiden maksajiksi halutaan jatkossa yhä usemman myös kuntia. Kaarina ja Turun seutu tarvitsevat Paraisten väylän ja Kirjalansalmen sillan kaltaiset liikenneinvestoinnit, mutta ei voi maksaa näitä valtion puolesta. Sote-uudistuskaan ei ole ongelmaton. Uudistus on viemässä Kaarinan järjestämisvastuulta  terveyspalvelut neuvolasta erkoissairaanhoitoon sekä sosiaalihuollon, kaikkiaan yli puolet nykyisistä tehtävistä. Samalla veroprosenttia leikataan yli 13 %-yksikköä. Jäljellä jäävällä olisi huolehdittava niin koulutuksesta kuin elinvoimasta, investoinneista ja velasta.

Yhteistyö
Yhteistyössä on voimaa. Mielestäni tarvitsemme Turun kaupunkiseudun yhteistyötä mahdollisen sote-uudistuksen jälkeen entistä enemmän. Yhteistyön tulee olla rakentavaa, ei repivää. 


 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti