Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtajuus edessä vuonna 2018

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset valitsi syyskokouksessaan 1.11.2017 Raision kaupungintalolla minut puheenjohtajakseen vuodelle 2018. Piirin varapuheenjohtajaksi valittiin Turusta Kansallisseuran Naisten Marika Metsähonkala. Olen kiitollinen ja innoissani tehtävästä ja odotan yhteistyötä Marikan kanssa. Puheenjohtajuudesta luopuvan Satu Koskisen jälkeen on hyvä jatkaa.

Aikomukseni on kirkastaa naisten viestiä ja tuoda sitä lähemmäs kuntalaisia. Naisissa meillä on mukana hyvin erilaisia osaajia eri elämäntilanteista. Teemme kunnissa töitä asukkaiden hyvinvoinnin, sivistyspalveluiden, ennaltaehkäisevän toiminnan, kestävän ympäristön ja terveen talouden puolesta.

Kokouksessa jätimme myös itselleni hyvin tärkeän kannanoton sotilaspoikien ja pikkulottien huomioimisesta Suomen 100-vuotisjuhlavuonna. Samalla päätimme, että perinteisissä helmitanssiaisissamme perjantaina 9.2.2018 ohjaamme tällä kertaa arpajaisten hyväntekeväisyyspotin maakunnan sotilaspojille ja pikkulotille.

Alla kannanotto:

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset vaativat sotilaspoikien ja pikkulottien huomioimista

Suomi juhlii tänä vuonna itsenäisyytensä 100-vuotisjuhlaa. Juhlavuoden teema on yhdessä. Yhdessä suomalaiset saavuttivat itsenäisyyden ja rakentavat edelleen tulevaisuutta seuraavaksi sadaksi vuodeksi.
Kaikkien Suomen sodissa maanpuolustustyöhön osallistuneiden panos on ollut erittäin tärkeä. Suurimman vastuun kantoivat sotaveteraanit ja lotat, joiden lisäksi sota-aikana palveli monia muita ryhmiä isänmaansa puolesta. 
Hyvin nuorella iällä sota-ajan tehtäviin osallistui iso joukko sotilaspoikia ja pikkulottia. He toimivat kotirintamalla muun muassa ilmavalvonnassa lähetteinä tai apuna sairaaloissa. Sotilaspojat ja pikkulotat eivät ole oikeutettuja rintamaveteraanien kuntoutukseen tai virkistyspalveluihin. Valtioneuvoston linjausten mukaisesti sotainvalidien ja veteraanien etuuksia ei tulla laajentamaan enää muihin ryhmiin. 
Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset esittää sotilaspoikien ja pikkulottien huomioimista Suomen Itsenäisyyden juhlavuonna. Sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilloilla on olemassa henkilörekisterit, jota kautta heidät pystyisi tavoittamaan. 
Sotilaspoikien ja pikkulottien merkitys Suomen taistelulle jatkosodassa on kiistämätön. Esimerkiksi sotilaspojat korvasivat kymmenissä tuhansissa tapauksissa sotakelpoisen miehen, jolloin rintamajoukot pystyttiin pitämään miesmääriltään vahvoina kaikkina jatkosodan vuosina.
Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset haluavat Suomen itsenäisyyden juhlavuonna kiittää kaikkia sodissamme palvelleita ja nostaa esille sotilaspoikien ja pikkulottien maanpuolustuspanoksen. Koko sukupolvemme merkittävimpänä vuonna nämä ryhmät tulee huomioida.

Lisätietoja:
Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset
Satu Koskinen
044 9895 030

Kaarinan Kokoomunaiset ry
Malla Rannikko-Laine
040 7213 429

Varhaiskasvatuksen palveluseteli-ilta 26.10.
Torstaina 26.10. Kaarinassa keskustellaan varhaiskasvatuksen palvelusetelistä ja Kaarinan vetovoimasta. Tilaisuus järjestetään Kaarinan lukion ruokasalissa alkaen klo 18.00.

Tilaisuuden avaa Kaarinan Kokoomusnaisten puheenjohtaja Merja Kantalainen. Keskustelemassa ovat mukana maakuntajohtaja Kari Häkämies, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Timo Virkkula (sdp), kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen Malla Rannikko-Laine (kok) sekä varhaiskasvatusjohtaja Päivi Kemppainen.

Kaarinan nuorisovaltuuston buffetti on auki lukion aulassa tilaisuuden aikana.

Tilaisuuden järjestää Kaarinan Kokoomusnaiset


Tervetuloa!

Linkki fb-tapahtumaan

Kaarinan kirittävä Turun ympäristökuntia palvelusetelillä
Kirjoitan tänään Turun sanomien mielipideosastolla varhaiskasvatuksen palvelusetelistä, jota Kaarinassa ei ole otettu käyttöön. Tein asiasta keväällä valtuustoaloitteen. Asia on nyt erityisen ajankohtainen, ja toivottavasti pääsemme keskustelemaan kysymyksestä syksyllä sivistyslautakunnassa ja valtuustossa.

Mielipidekirjoitus Turun sanomat 25.8.2017

Kaarinan kirittävä Turun ympäristökuntia palvelusetelillä

Turun seutukunnassa varhaiskasvatuspalveluissa on eroja. Moni kunta on ottanut käyttöönsä palvelusetelin, jonka avulla perhe pystyy sopimaan hoidosta haluamansa palvelutuottajan kanssa omista tarpeistaan käsin.

Kaarinassa palveluseteli ei ole käytössä. Kaarina on perinteisesti kuitenkin vetänyt puoleensa juuri lapsiperheitä. Moni Turusta tai ympäristökunnista Kaarinaan muuttava perhe jää kuitenkin tänäkin syksynä hämmentyneenä ihmettelemään, kun päivähoitoa ei voikaan halutessaan jatkaa vanhassa tutussa paikassa.

Kaarinassa päivähoitojonot ovat suuren kysynnän takia pitkiä. Usein varsinkin keskellä vuotta muuttavilla perheille tilanne on erityisen hankala. Päivähoitopaikkaa joudutaan odottamaan useita kuukausia, paikkaa ei löydy perheen asiointireittien varrelta ja sisaruksia joudutaan sijoittamaan eri yksiköihin.

Kaarinassa kunnallisen päivähoidon rinnalla yksityisiä päiväkotipaikkoja on tarjolla ostopalvelun kautta. Paikan voi saada sopimuspäiväkodista kaupungin päätöksellä. Ostopalvelun rinnalle tarvitaan palveluseteli, joka lisää perheiden valinnanvapautta - esimerkiksi muuttotilanteissa mahdollistaa joustavasti hoidon jatkamisen vanhassa päiväkodissa.  

Maan hallitus päätti laskea ensi vuoden alusta pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatusmaksuja. Ne perheet, jotka käyttävät yksityistä perhepäivähoitajaa Kelan yksityisen hoidon tuella, uhkaavat jäädä muutoksessa väliinputoajiksi. Ministeriössä on ajateltu, että kunnat huomioivat yksityiset perhepäivähoitolapset joko nostamalla yksityisen hoidon tuen kuntalisää tai siirtymällä palveluseteliin.

Yksityiset perhepäivähoitajat täydentävät kunnallista perhepäivähoidon tarjontaa, jota on saatavilla koko ajan vähemmän. Monelle alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmalle perhepäivähoito on mieluinen valinta. Yksityiselle perhepäivähoitajalle hakeutuvat erityisesti myös ne perheet, jotka eivät ole saaneet nopeasti hoitopaikkaa tai joille kunnan osoittama paikka ei ole sopinut. 

Kaarinassa käymme syksyn aikana keskustelua varhaiskasvatuksen palvelusetelistä. Toivottavasti palveluseteli saa päätöksentekijöiden tuen, sillä se on käytännön ratkaisu perheitä rasittavaan hoitopaikkapulaan. Palveluseteli takaa kaikkien perheiden tasapuolisen kohtelun varhaiskasvatusmaksuja laskettaessa, se lisää kaupungin vetovoimaa ja tuo palvelut samalle viivalle ympäristökuntien kanssa.


Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönottamiseksi Kaarinassa

 
Varhaiskasvatuspalvelut ovat perinteisesti olleet julkisen sektorin toimintaa, mutta yksityinen palvelutuotanto lisääntyvässä määrin tukee julkisen palveluvalikoimaa. Käytännössä yksityiset palvelut tulevat mukaan ostopalveluina tai erilaisia kunnan ja valtion myöntämiä tukia yhdistelemällä. Yksityiset päiväkodit voivat itse hinnoitella palvelunsa, mutta yksityisen hoidon tuki, kilpailutus ja palveluseteli pitävät ne kuitenkin järkevällä tasolla.

Kela maksaa lakisääteistä yksityisen hoidon tukea alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi. Yksityisen hoidon tuen päälle maksetaan kuntalisää, jonka taso kunnittain vaihtelee. Kunta voi tukea yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämistä myös palvelusetelillä, jolloin asiakas voi valita palvelun tuottajan. Vastuu palveluiden järjestämisestä jää edelleen kunnalle, ja kunta valitsee palvelun tuottajavalikoiman. Palveluseteli ei myöskään poista valvontavelvollisuutta.

Suomessa kunnat ovat siirtyneet käyttämään palveluseteliä yhä laajemmin. Kilpailuttamista edellyttävät ostopalvelut taas ovat selvästi vähentyneet. Kunnat perustelevat yksityisiä palveluja kustannustehokkuudella, perheiden vaihtoehtojen lisäämisellä ja ratkaisuiksi kasvavaan kysyntään.

Kaarinassa varhaiskasvatuksen palveluseteli ei ole käytössä. Kaupungin oma tuotanto on kuitenkin todettu kalliimmaksi kuin yksityisen palveluntuottajan tuottama palvelu. Samaan aikaan Kaarinassa on pulaa hoitopaikoista. Hoitopaikkavajetta on sekä kunnallisissa että yksityisissä hoitopaikoissa. Paikkaa joudutaan jonottamaan pitkään, aina hoitopaikkaa ei saa omalta asuinalueelta tai toivotusta päiväkodista, ja sisaruksia joudutaan sijoittamaan eri päiväkoteihin.

Kaarinan naapurikunnissa on käytössä varhaiskasvatuksen palveluseteli lisäämässä perheiden valinnanvapautta. Kaarinan tulisi naapuriensa lailla lisätä varhaiskasvatuspalveluiden valikoimaa. Palvelusetelin avulla esimerkiksi Kaarinaan muuttava perhe pystyisi valitsemaan päivähoitopaikan ja jatkamaan halutessaan tutussa päivähoitopaikassa muutosta huolimatta, mikä edesauttaa muuttopäätöksen tekemistä.

Palvelusetelin kautta järjestetty päivähoito ei tule nykyistä järjestelyä kalliimmaksi. Yksityinen päivähoito palvelusetelillä on saman hintainen kuin kunnallinen palvelu. Kaupunki määrittelee itse palvelusetelin arvon, ja perheen maksettavaksi jää setelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus. Palvelusetelin taso kannattaa määritellä samalle tasolle kuin oman palvelutuotannon todettu kustannustaso. Jos oma tuotanto on tehottomasti hoidettu, tämä näkyy ylihintana palvelusetelin hinnassa.

Kunta hallinnoi seteliä ja palvelutuottajia, jonka vuoksi palveluseteli sisältää noin 10 % hallinnollisia kuluja. Kunnalle kuitenkin palautetaan yksityisen palvelun arvonlisävero. Palautuksen suuruus on 5 %, jolloin laskennallinen palvelusetelin hinta jää samalle tasolle kuin kunnallinen palvelu. Suomessa palvelusetelin taso on keskimäärin 800 euroa yli 3-vuotiaan kokonaisen lapsen hoidolle.

Palvelusetelillä palvelutarjonta lisääntyy, mikä lyhentää päivähoidon jonoja ja tuo parannusta myös lähihoitopaikkojen tarjontaan. Lapsiperheet arvostavat valinnanvapautta, jonka avulla he pystyvät joustavasti järjestämään arkensa kulloisenkin elämäntilanteen mukaan. Siksi hyvien olemassa olevien palveluiden rinnalle tarvitaan Kaarinassa lisää valinnanvapautta.
 

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta 5.6.2017.

Luottamustehtäväni Kaarinassa
Kaarinan kaupunginvaltuusto piti tänään uuden kauden ensimmäisen kokouksensa. Kokouksessa päätettiin luottamustehtäväjaosta. Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti ja valtuusto vahvisti tehtävikseni sivistyslautakunnan jäsenyyden, kaupunginhallituksen varajäsenyyden ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenyyden. Lisäksi olen Kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja. 

Olen ilahtunut minulle osoitetuista mielenkiintoisista tehtävistä, teen parhaani ja aijon paneutua päätöksentekoon huolella. Olethan yhteydessä, jos sinua askaruttaa jokin asia tai haluat lisätietoa asioista, joita käsittelemme. 

Aurinkoista viikkoa!


Perhevapaauudistus vahvistaa naisten asemaa työmarkkinoillla

Tänään helatorstaina Turun Sanomissa julkaistu mielipiteeni perhevapaauudistuksen tarpeesta:


Nykyinen perhevapaajärjestelmämme on vanhentunut. Käytännössä perhevapaat jakautuvat epätasaisesti äidin ja isän välillä, lyhentävät naisten työuria ja vaikuttavat negatiivisesti naisten palkkaukseen ja uralla etenemiseen. 

 Hallitus ei päässyt huhtikuun puoliväliriihessään yhteisymmärrykseen perhevapaauudistuksesta. Uudistus kuitenkin tarvitaan viipymättä, koska Suomessa äitien työllisyys on jopa 20 % alempi muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Jatkossa järjestelmä ei voi suosia toisen sukupuolen kotiin jäämistä ja vinouttaa työmarkkinoita, vaan sen on päinvastoin edistettävä tasa-arvon toteutumista. Kokoomus julkaisi alkuvuonna perhevapaamallin, joka parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla ja joka turvaisi lasten tasa-arvoiset  lähtökohdat elämään. 

Kokoomuksen esittämässä pervevapaamallissa kummallekin vanhemmalle kiintiöidään kolmen kuukauden pituinen ansiosidonnainen hoitovapaa. Loput kuusi kuukautta vanhemmat voivat jakaa parhaaksi katsomallaan tavalla keskenään joustavasti tai esimerkiksi siirtää isovanhemmille. Vanhempainvapaan (3+3+6) jälkeen seuraa kuuden kuukauden hoitovapaa, jonka etuus on 800 € kuukaudessa.

Vanhempien valinnanvapaus on tärkeä. Kokoomuksen mallissa vapaita voi joustavasti käyttää eripituisissa jaksoissa kokonaisina tai puolitettuina. Käytännössä puolitettu vapaa pidentää sen kestoa. Täysimääräisesti käytettynä malli kokonaisuudessaan mahdollistaa lapsen kotona hoitamisen lapsen 1,5 vuoden ikään saakka ja puolitettuna 3 vuoden ikään saakka.

Perhevapaauudistuksen tulisi mahdollistaa paremmin pienten lasten vanhempien työnteko. Suomessa tarvitaan uudistus, joka ohjaa tasavertaisempiin perhevapaisiin ja kannustaa yhä enemmän myös isiä perhevapaille. Uudistuksen tulee mahdollistaa myös osa-aikainen työskentely ja turvata lapsen mahdollisuudet osallistua varhaiskasvatukseen. Kokoomuksen esittämä malli on valtiontaloudelle kustannusneutraali.  

Malla Rannikko-Laine
Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten piirihallituksen jäsen
Kaarinan kaupunginvaltuutettu
ja
Satu Koskinen
Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Kiitos luottamuksesta!

Kuntavaalit käytiin sunnuntaina 9.4. ja Kaarinaan valittiin seuraavalle neljälle vuodelle uusi kaupunginvaltuusto. Itse sain 122 ääntä, ja tulin valituksi uutena kaupunginvaltuustoon. Olen äärettömän kiitollinen jokaisesta saamastani äänestä ja motivoitunut hoitamaan tulevat luottamustehtävät! 

Vaalit jälleen osoittivat, että jokaisella äänellä on merkitystä. Erityisesti kuntavaaleissa omalla äänellä pääsee vaikuttamaan arkisiin asioihin ja yhteiseen lähiympäristöön. Kaarinassa 62,5 % asukkaista käytti näissä vaaleissa äänioikeuttaan. Äänestysprosentti nousi hieman viime kuntavaaleista, jolloin 61,2 % äänesti. 

Kaarinan 51 valtuutetusta 22 on tulevalla kaudella uusia. Valtuustossa on mukana nuoria parikymppisiä, äitejä ja isiä sekä kokeneita konkareita. Koko valtuuston keski-ikä on 46 vuotta. Tuleva valtuusto on naisvaltainen, sillä naisilla on yhden valtuutetun enemmistö (26/25). Kaarina on Varsinais-Suomen ainut kunta, jossa naisia uudessa valtuustossa on enemmän kuin miehiä. Valtakunnallisesti maakunnassa naisten asema on ylipäätään keskimääräistä vahvempi (40 %). Koko maassa naisten asema kuntapäätöksenteossa parani kaikkiaan jonkin verran. Naisten osuus nousi 36 %:sta 39 %:iin. 

Itse kannustin vaalien alla kaikkia perheellisiä äänestämään samassa elämäntilanteessa olevia ehdokkaita. Ruuhkavuosiaan elävät äidit ja isät eivät usein lähde ehdolle kiireisen elämäntilanteensa takia. Tärkeää kuitenkin on, että myös vanhemmat ovat tuomassa näkemystä lapsiperheiden arkea koskevista asioista. Erityisesti iloitsin myös nuorista parikymppisistä läpimenneistä ehdokkaista! Uskon, että kampanjan aikainen erittäin positiivinen yhteishenki jatkuu uudessa valtuustossa. 

Kiitos kaikille tukeneille, kampanjaan osallistuneille ja ääneistäneille! Olen kiitollinen kaikista yhteydenotoista ennen vaaleja ja toivon, että mahdollisimman moni on yhteydessä jatkossakin. 

Varhaiskasvatuksen palveluseteli tuo valinnanvapaudenKaarinassa on tarjolla tällä hetkellä sekä kunnallista että yksityistä päivähoitoa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Yksityiseen hoitoon pääsee joko Kelan yksityisen hoidon tuella tai ostopalveluna. Molemmat lisäävät varhaiskasvatuspalveluiden valikoimaa, mutta monien perheiden kaipaama palveluseteli täältä puuttuu.

Lapsiperheet arvostavat valinnanvapautta, jonka avulla he pystyvät joustavasti järjestämään arkensa kulloisenkin elämäntilanteen mukaan. Siksi hyvien olemassa olevien palveluiden rinnalle tarvitaan lisää valinnanvapautta.

Kaarinan naapurikunnista, esimerkiksi Turusta, tänne muuttavat perheet joutuvat muuttopäätöstä tehdessään huomioimaan myös lapsen tulevan hoitopaikan. Hyväksi todettua, tuttua ja turvallista hoitopaikkaa ei helpolla haluta vaihtaa.

Kaarinassa on tällä hetkellä pulaa päivähoitopaikoista. Vajetta on sekä kunnallisella että yksityisellä puolella. Paikkaa joudutaan jonottamaan pitkään, aina hoitopaikkaa ei saa toivotusta lähipäiväkodista, ja sisaruksia sijoitetaan joskus eri päiväkoteihin. Lapsiperheen arjessa nämä kaikki ovat merkittäviä miinuksia.

Palvelusetelin avulla perhe pystyisi valitsemaan päivähoitopaikan ja jatkamaan halutessaan tutussa päivähoitopaikassa muutosta huolimatta. Palvelusetelillä palvelutarjonta lisääntyy, mikä lyhentää päivähoidon jonoja ja tuo parannusta myös lähihoitopaikkojen tarjontaan.

Palvelusetelin kautta järjestetty päivähoito ei tule nykyistä järjestelyä kalliimmaksi. Kun verrataan kunnan oman päivähoidon hintaa yksityiseen päivähoitoon, on omatuotanto kalliimpaa. Kaupunki määrittelee itse palvelusetelin arvon, ja perheen maksettavaksi jää setelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus.

Päivähoidon palveluseteli on käytössä laajasti Turussa ja sen ympäristökunnissa. Jotta Kaarina jatkossakin säilyttää asemansa lapsiperheystävällisten kuntien kärjessä, tulee lapsiperheiden vetovoimaa kehittää. Siksi mielestäni on tärkeää, että Kaarinassa otetaan käyttöön päivähoidon palveluseteli.

Elinvoimainen kunta on lapsiystävällinen kunta
Kaarinassa on viime päivinä keskusteltu paljon ensi syksyn alkuopetuksen oppilasmääristä. Ilmoittautuneiden ekaluokkalaisten määrät ovat ilmeisesti ennakoitua suurempia, ainakaan suuriin ikäluokkiin ei ole onnistuneesti varauduttu. 

Littoisissa Kotimäessä ja keskustan Valkeavuoressa maksimioppilasmäärät ovat ylittymässä neljällä oppilaalla, eikä lisäluokkia ole luvassa. Kaarinan tavoite on ollut pitää 1-2:n luokkakoot maksimissaan 25 oppilaassa ja 3-6:n luokkakoot korkeintaan 30 oppilaassa. Kotimäessä ja Valkeavuoressa tulevat ryhmät ovat noin 27 oppilaan luokkia. Ylisuuria luokkia aiotaan tukea ylimääräisellä tuntiresurssilla, joka käytännössä tarkoittaa esimerkiksi muutamaa jakotuntia. 

Mitä suuremmaksi ryhmäkoko kasvaa, sitä vähemmän opettajalla on aikaa yksittäiselle oppilaalle. Suuremmassa ryhmässä on myös usein enemmän häiriötekijöitä, ja koko luokalla vähemmän mahdollisuuksia keskittyä oppimiseen. Ryhmäkoko ei kuitenkaan kerro kaikkea, koska eniten vaikutusta on sillä, minkälaisia oppijoita luokassa on. 

Vuoden 2011 alusta muuttuneen perusopetuslain mukana tehtiin erityisopetuksen integraatio. Lainmuutoksen hyvä tavoite on antaa kaikille mahdollisuus opiskella omassa lähikoulussaan. Jotta integroidun opetuksen sinänsä erinomainen tavoite onnistuisi, on siihen resursoitava riittävästi. Laadukas opetus syntyy, kun oppiminen tapahtuu turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. 

Mielestäni Kotimäen ja Valkeavuoren koulujen 1-2 luokille tulisi taata oppimisrauha pienryhmien ja järkevän kokoisten luokkien kautta. Kotimäen koulusta puuttuu kokonaan alkuopetuksen pienryhmä ja esimerkiksi sen avulla saataisiin helpotusta myös suureen luokkakokoon, kun erityistä tukea tarvitsevat lapset saisivat opiskella ainakin osan tunneista pienryhmässä. Samalla koko luokan oppimisrauha säilyisi.

Voimme itse Kaarinassa päättää, haluammeko, että lapsiin ja nuoriin satsataan. Satsaus kouluun ja opetukseen on satsaus tulevaisuuteen, joka maksaa itsensä pitkällä aikavälillä takaisin.


Kaarinalla on ollut hyvä maine lapsiystävällisenä kaupunkina. Sivistyspalveluihin panostava kaupunki houkuttelee jatkossakin uusia asukkaita, sillä lapsiperheet osaavat hakeutua hyvien palvelujen ääreen. Sinä voit päättää tulevissa kuntavaaleissa, onko Kaarina jatkossakin lapsiystävällinen ja lapsiperheiden näkökulmasta vetovoimainen paikka asua.

Käytä ääntäsi ja vaikuta!
Kuntavaalit ovat taas täällä. Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona ja vajaan kahden viikon päästä koittaa varsinainen äänestyspäivä. 

Kuntavaaleissa asukkaat pääsevät vaikuttamaan konkreettisesti omaa elämäänsä lähellä oleviin asioihin. Siitä huolimatta äänestysaktiivisuus jää kuntavaaleissa matalaksi. Vain noin puolet äänioikeutetuista käyttää ääntänsä. Kaarinassa viime kuntavaaleissa äänestysprosentti oli jonkin verran korkeampi, 61 %. 

Erityisesti nuorten laimea äänestysinto on huolestuttava. Nuoria ehdokkaita on yhä verraten vähän ja myös kiireistä perhearkea viettävistä pienten lasten vanhemmista on pulaa ehdokaslistoilla. Vaikka ehdokasasettelu on jo tehty, voi tulevien valtuustojen kokoonpanoon vielä vaikuttaa äänestämällä. Huomioitavaa on myös se tosiasia, että vaikka naiset äänestävät miehiä ahkerammin, ovat miehet enemmistönä ehdokaslistoilla ja valtuustoissa. 

Tästä kaikesta seuraa, että tulevat kaupungin päättäjät eivät edusta kaupungin väestörakennetta sen todellisessa suhteessa. Mielestäni kaupungin päätöksentekoon kuitenkin tarvitaan yhtä lailla nuoria aikuisia, varttuneenpaa väkeä ja kaikkea siltä väliltä. Kokemus ei tee autuaaksi, vaan viisautta ja erityisesti uusia ajatuksia löytyy myös nuorilta. Kaikkein parhaiten kaarinalaisten näkemykset tulevat esiin, kun päättäjillä on omakohtaista kosketuspintaan päätettäviin asioihin. 

Nuorilla ja esimerkiksi meillä pienten lasten vanhemmilla on usein myös oma näkemys ja visio kaupungin tulevaisuudesta. Jos siis haluat muutosta, äänestä ikäistäsi ehdokasta. Kannustan myös äänestämään rohkeasti uusia ehdokkaita. Ajattelutavan muutos uudistaa ja kehittää kaupunkia.

Kevään kuntavaaleissa Kaarinassa on ehdolla yhteensä 227 ehdokasta, joiden joukosta voi valita omansa. Kannustan kaikkia käyttämään ääntään, sillä vain äänestämällä voi vaikuttaa. Valitettavasti äänestämättä jättäminen jää melko turhaksi protestoinniksi. 

MUISTA SIIS ÄÄNESTÄÄ! 


Ennakkoäänestys on 29.3.­—4.4.2017 ja varsinainen äänestypäivä 9.4.2017.

Muoviroska kiertoon
On fakta, että kulutamme yhä enemmän ja kulutuksesta syntyy myös yhä enemmän jätettä. Mielestäni jokaisen kuuluu ottaa täysi vastuu omasta kulutuksestaan. Mitä useampi lajittelee jätteensä, sitä enemmän materiaaleja saadaan talteen ja kiertoon. Kierrätys säästää edelleen energiaa ja luonnonvaroja sekä vähentää kaatopaikkakuormitusta. 

Kaatopaikoille ei ole viime vuoden alusta alkaen enää saanut viedä muovijätettä. Tällä hetkellä muovipakkauksia pystyy kierrättämään useissa alueellisissa keräyspisteissä. Lähimmän pisteen löytää netistä Rinki-ekopisteverkostosta. 

Uusien jätehuoltomääräyksien myötä myös taloyhtiöihin tulee muovinkeräysastioita. 
Jatkossa alueella kerätään muovijätettä ja biojätettä yli 10 huoneiston kiinteistöissä. Muovijätteiden osalta velvoite tulee olemaan kokonaan uusi, ja biojätteissä raja on ollut  20 huoneistoa. 

Pidän kehitystä erittäin hyvänä! Kierrätämme itse kotona kaiken puhtaaksi saatavan muovin. Vaikka kevyt puhdistaminen vaatii hieman aikaa, se sujuu nopeasti osana arkirutiineja. Muovin erilliskerääminen toimii yhtälailla pikkulapsiperheessä kuin muillakin. 

Muoviroska päätyy kierrätettäväksi Riihimäelle. Kierrättäminen pesemisineen vie vain 15 % siitä energiamäärästä, jota kuluu muovin tekemiseen öljystä. Kierrätysmuovista valmistetaan esimerkiksi muovipusseja uudelleen käyttöön.

Kierrätyskeskusteluissa joskus törmää väitteeseen siitä, ettei omalla panoksella ole merkitystä. Pienet virrat kasvavat kuitenkin suuriksi ja kohta muovinkeräys alkaa olla kaikille arkipäivää. Itse en pysty heittämään jogurttipurkkia tai jauhelihapakkausta enää sekajätteeseen. 


Mielipide on julkaistu Kunnallislehdessä 21.3. ja Kaarina-lehdessä 22.3.2017

Nuoren ensimmäinen työ merkitsee!


Jälleen on se aika vuodesta, kun nuoret käyvät toiveikkaina kesätyön hakuun. Monelle kesätyöpaikka on ensimmäinen kosketus työelämään ja siksi erittäin arvokas ja merkityksellinen. 


Kaarina avasi tänään kaupungin kesätyöpaikkahaun. Jaossa on noin 80 työpaikkaa, ja hakuaikaa on kuun loppuun saakka. Kaupungista ei riitä kesätyöpaikkaa kaikille nuorille, joten on tärkeä saada yksityiset yritykset mukaan tulevaisuuden talkoisiin. 

Kaarinassa nuorilla on mahdollisuus hakea Tuumasta duuniin -kesätyötuella kesätyö kaarinalaisesta yrityksestä. Kaikki varsinaissuomalaiset yrittäjät on myös haastettu maakunnanlaajuiseen Kesäduunaa-kampanjaan. Kampanjan tarkoitus on työllistää nuoria alueen pk-yrityksiin. Lisätietoja löytyy ainakin täältä

Nuorelle kesätyöpaikka on tärkeä ensi kosketus työelämään. Kesätyöpaikalla pääsee kokeilemaan eri alojen töitä, ja nuori saa ansioluetteloonsa ensimmäisiä merkintöjä. Oli kesätyö sitten lähellä omaa unelma-ammattia tai ei, on työkokemus arvokas askel eteenpäin. Yritykselle nuori saattaa olla tulevaisuuden työntekijä. Joku nuori voi myös innostua itse yrittämisestä ja perustaa myöhemmin vaikka oman leipomon. 

Maakunnassa on käynnissä positiivinen teollisuuden rakennemuutos, jonka myötä työvoimasta alkaa olla kova kysyntä. Erityisesti teollisuuden imussa tekniikan alan osaajille on tarvetta, mutta kasvu säteilee myös muille aloille. Positiivinen tilanne näkyy alueella jo työttömyyden laskuna. Myös nuorten, alle 30-vuotiaiden työttämyys on vähentynyt. Kaikkiaan avoimia työpaikkoja on neljännes enemmän kuin vuotta aiemmin. 


Toivottavasti hyvä tilanne näkyy myös nuorten kesätyöpaikkojen tarjonnassa. Lyhyenkin työpätkän aikana nuori saa onnistumisen kokemuksia ja mahdollisesti kipinän tulevalle työuralleen.