Kuntavaalit 2021

sunnuntai 22. tammikuuta 2023

Koulutulokkaiden lähikoulutoive huomioidaan


Kirjoitus on julkaistu marraskuussa 2022 Kaarina-lehdessä.

Kaarina-lehti uutisoi 9.11. jutussa ”Sisarukset eivät välttämättä pääse Kaarinassa samaan kouluun” sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen päätöksestä olla ottamatta käyttöön sisarusperiaatetta koulupaikkojen jaossa. Kokouksessa, jossa sivistyslautakunta käsitteli Vihreiden valtuustoaloitetta sisarusperiaatteesta, käsiteltiin myös perusopetuksen oppilaaksi ottamisen perusteet. Oppilaaksiottoa uudistetaan niin, että jatkossa vanhempien toive huomioidaan lähikoulupäätöstä tehtäessä. 

Lähikoulutoive mahdollistaa laajemmin erilaisten perhetilanteiden ja lähtökohtien huomioinnin kuin sisarusperiaate. Esimerkiksi jatkossa myös eroperheiden ja uusperheiden koulutoiveet voidaan huomioida. Aiemmin koulutoiveita ei ole kysytty, vaan lähikoulupaikka on osoitettu ilman toiveita. Toiveen on tähän asti voinut esittää vasta toissijaisen koulupaikan haun kautta. 

Pidämme tärkeänä, että sisarukset Kaarinassa pääsevät samaan kouluun. Samalla on muistettava, että kyse on kokonaisuudesta. Valtuustoaloitteessa esitetyn sisarusperiaatteen ongelma on, että sisarusperuste loisi epätasa-arvoa niiden välille, joilla sisarus on ja niiden joilla ei, koska vain ensimmäisen toiveita kuultaisiin. Samalla muut toiveet, jotka yhtälailla tukisivat perheiden arjen sujuvuutta, jäisivät toisarvoiseen asemaan. 

On totta, että huoltajien toiveiden toteutumista ei voida täysin taata toiveesta huolimatta. Toiveiden kartoitus mahdollistaa kuitenkin liikkumavaraa. Lisätilan tarpeesta johtuen lautakunta on jo aiemmin päättänyt väliaikaistilojen hankinnasta Piispanristin alueelle, mikä helpottaa keskustan alueen koulujen painetta. Lisäksi on muistettava, että tänäkin keväänä kaikki toissijaisten hakujen kautta esitetyt koulutoiveet pystyttiin lopulta huomioimaan. 

Lautakunnan hyväksymät uudet oppilaaksi ottamisen perusteet sisältävät myös periaatteen yhtenäiskoulun yhtenäisestä koulupolusta. Päätös käytännössä tarkoittaa, ettei yhtenäiskoulussa aloittaneen koulupolkua katkaista uudella lähikoulupäätöksellä 7. luokalle siirryttäessä, ellei tätä huoltajat ole erikseen toivoneet. 

Sivisyslautakunnan Kokoomus-ryhmä

Malla, Mira, Camilla ja Johannes


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti