Kiitos luottamuksesta!

Kuntavaalit käytiin sunnuntaina 9.4. ja Kaarinaan valittiin seuraavalle neljälle vuodelle uusi kaupunginvaltuusto. Itse sain 122 ääntä, ja tulin valituksi uutena kaupunginvaltuustoon. Olen äärettömän kiitollinen jokaisesta saamastani äänestä ja motivoitunut hoitamaan tulevat luottamustehtävät! 

Vaalit jälleen osoittivat, että jokaisella äänellä on merkitystä. Erityisesti kuntavaaleissa omalla äänellä pääsee vaikuttamaan arkisiin asioihin ja yhteiseen lähiympäristöön. Kaarinassa 62,5 % asukkaista käytti näissä vaaleissa äänioikeuttaan. Äänestysprosentti nousi hieman viime kuntavaaleista, jolloin 61,2 % äänesti. 

Kaarinan 51 valtuutetusta 22 on tulevalla kaudella uusia. Valtuustossa on mukana nuoria parikymppisiä, äitejä ja isiä sekä kokeneita konkareita. Koko valtuuston keski-ikä on 46 vuotta. Tuleva valtuusto on naisvaltainen, sillä naisilla on yhden valtuutetun enemmistö (26/25). Kaarina on Varsinais-Suomen ainut kunta, jossa naisia uudessa valtuustossa on enemmän kuin miehiä. Valtakunnallisesti maakunnassa naisten asema on ylipäätään keskimääräistä vahvempi (40 %). Koko maassa naisten asema kuntapäätöksenteossa parani kaikkiaan jonkin verran. Naisten osuus nousi 36 %:sta 39 %:iin. 

Itse kannustin vaalien alla kaikkia perheellisiä äänestämään samassa elämäntilanteessa olevia ehdokkaita. Ruuhkavuosiaan elävät äidit ja isät eivät usein lähde ehdolle kiireisen elämäntilanteensa takia. Tärkeää kuitenkin on, että myös vanhemmat ovat tuomassa näkemystä lapsiperheiden arkea koskevista asioista. Erityisesti iloitsin myös nuorista parikymppisistä läpimenneistä ehdokkaista! Uskon, että kampanjan aikainen erittäin positiivinen yhteishenki jatkuu uudessa valtuustossa. 

Kiitos kaikille tukeneille, kampanjaan osallistuneille ja ääneistäneille! Olen kiitollinen kaikista yhteydenotoista ennen vaaleja ja toivon, että mahdollisimman moni on yhteydessä jatkossakin. 

Varhaiskasvatuksen palveluseteli tuo valinnanvapaudenKaarinassa on tarjolla tällä hetkellä sekä kunnallista että yksityistä päivähoitoa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Yksityiseen hoitoon pääsee joko Kelan yksityisen hoidon tuella tai ostopalveluna. Molemmat lisäävät varhaiskasvatuspalveluiden valikoimaa, mutta monien perheiden kaipaama palveluseteli täältä puuttuu.

Lapsiperheet arvostavat valinnanvapautta, jonka avulla he pystyvät joustavasti järjestämään arkensa kulloisenkin elämäntilanteen mukaan. Siksi hyvien olemassa olevien palveluiden rinnalle tarvitaan lisää valinnanvapautta.

Kaarinan naapurikunnista, esimerkiksi Turusta, tänne muuttavat perheet joutuvat muuttopäätöstä tehdessään huomioimaan myös lapsen tulevan hoitopaikan. Hyväksi todettua, tuttua ja turvallista hoitopaikkaa ei helpolla haluta vaihtaa.

Kaarinassa on tällä hetkellä pulaa päivähoitopaikoista. Vajetta on sekä kunnallisella että yksityisellä puolella. Paikkaa joudutaan jonottamaan pitkään, aina hoitopaikkaa ei saa toivotusta lähipäiväkodista, ja sisaruksia sijoitetaan joskus eri päiväkoteihin. Lapsiperheen arjessa nämä kaikki ovat merkittäviä miinuksia.

Palvelusetelin avulla perhe pystyisi valitsemaan päivähoitopaikan ja jatkamaan halutessaan tutussa päivähoitopaikassa muutosta huolimatta. Palvelusetelillä palvelutarjonta lisääntyy, mikä lyhentää päivähoidon jonoja ja tuo parannusta myös lähihoitopaikkojen tarjontaan.

Palvelusetelin kautta järjestetty päivähoito ei tule nykyistä järjestelyä kalliimmaksi. Kun verrataan kunnan oman päivähoidon hintaa yksityiseen päivähoitoon, on omatuotanto kalliimpaa. Kaupunki määrittelee itse palvelusetelin arvon, ja perheen maksettavaksi jää setelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus.

Päivähoidon palveluseteli on käytössä laajasti Turussa ja sen ympäristökunnissa. Jotta Kaarina jatkossakin säilyttää asemansa lapsiperheystävällisten kuntien kärjessä, tulee lapsiperheiden vetovoimaa kehittää. Siksi mielestäni on tärkeää, että Kaarinassa otetaan käyttöön päivähoidon palveluseteli.