Tulevaisuuden Kaarina
Uusien maakuntien aloittaessa toimintansa vuoden 2019 alussa kuntien rooli muuttuu. Merkittävin muutos on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen siirtyminen kunnilta maakuntien vastuulle.


Tulevaisuuden kuntien ja kaupunkien tehtävänä on huolehtia mm. lasten varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, kaavoituksesta ja kunnan elinvoimasta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.


Kuntatalous voi uudistuksen myötä muuttua ennakoitavammaksi, kun sote-mehoihin liittyvä epavarmuus poistuu. Terve kuntatalous mahdollistaa hyvät palvelut. Kaarinassa uudistukseen kannattaakin suhtautua mahdollisuutena.


Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen maakunnille tarkoittaa voimavarojen vapautumista uuden kehittämiseen. Entistä suurempaan rooliin nousee asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kaikenikäisten liikkumisen edistäminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen varmistetaan monipuolisilla lähiliikuntapaikoilla sekä esimerkiksi julkisen liikenteen suunnittelulla.


Tulevaisuudessa ne kunnat, jotka panostavat lapsiperheiden palveluihin, monipuolisiin liikuntapalveluihin ja kulttuuriin pärjäävät ja ovat vetovoimaisia.


Erityisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia tulee lisätä suosimalla matalankynnyksen harrastamista ja pitämällä harrastamisen kulut liikuntapaikkojen hinnoittelussa kohtuullisina. Myös seurojen kanssa tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä liikuntapaikkojen ylläpidossa.


Kunnat saavat muutoksen myötä mahdollisuuden erilaistua ja voivat yhä enemmän kokeilla parhaaksi kokemiaan käytäntöjä. Kaarinan tehtävänä on rajoittamisen sijaan keskittyä mahdollistamiseen. Kaupungin tulisi pystyä jatkossa myös entistä ketterämpään toimintaan ja joustavampaan päätöksentekoon.

Puhdas järvi ja meri arvokkaita kaarinalaisille


Mielipidekirjoitus julkaistu Kaarina-lehdessä 18.1.2017

Muuttaessani puolitoista vuotta sitten Kaarinaan, erityisesti Littoistenjärven kunto herätti heti huolta. Järven tila oli toivottoman huono, kun taas sen potentilaali oli valtava. 


Littoistenjärvi tarjoaa Kaarinan asukkaille paljon virkistystä ja voimavaroja. Siitä saatava kokonaishyöty ei ole mitattavissa euroissa, vaan vaikutukset kuntalaisille ovat paljon laajemmat.
 Onneksi järvestä on kantanut huolta moni! Päättyneenä vuonna Littoistenjärven osakaskunnat päättivät kokeilla fosforin kemiallista saostusta. Kaarinan kaupunki ja Liedon kunta myönsivät budjeteistaan syksyllä hankkeeseen rahoituksen. 


On mielestäni hyvä, että kemiallinen puhdistus tehdään. Järveen on kokeiltu lukuisia pehmeitä keinoja, joista ei ole ollut riittävästi hyötyä järven hyvän tilan palauttamiseen. Järven hyödyntämistä virkistyskäyttöön tulisi myös kehittää. Järven ympärille pitäisi saada kunnon ulkoilureitti, ja esimerkiksi roskien keräystä lisätä niin kaupungin kuin asukkaiden toimesta. Myös järven merkitystä alueen vetovoimaisuudelle voitaisiin vahvistaa.


Littoistenjärven lisäksi me kaarinalaiset saamme nauttia rannikon läheisyydestä ja meren luomista virkistysmahdollisuuksista. Yhtä tärkeää onkin pitää saaristomeren rannikkovedet puhtaana ja siistinä. Voimme kantaa ympäristövastuumme fiksulla ja vastuullisella päätöksenteolla niin, että hyödynnämme rantoja kestävillä tavoilla ja tähtäämällä mahdollisimman vähäiseen ympäristökuormitukseen.


Maakunnasta löytyy paljon osaamista, kokeilukultuuria ja kiertotalouden  edelläkävijyyttä. Uudet avaukset ja kokeilu poikivat myös uutta työtä ja työpaikkoja.  Varsinais-Suomen pelloilla fosforikuormitusta on yritetty hillitä kokeilulla, jossa  peltojen ravinteita sidotaan kipsillä. Pelloille on levitetty pilottikokeilussa tonnettain kipsiä. Kokeilun tulokset ovat osoittautuneet lupaavaksi keinoksi vähentää ravinnevalumia. 


On tärkeää, että kuntapäätöksenteossa otetaan huomioon ympäristövaikutukset ja kannetaan ympäristövastuumme. Itämeren ja vesistöjen suojelu on paitsi järkevää myös meitä kaikkia palkitsevaa! 

Ehdolla Kaarinan kaupunginvaltuustoon
Pidän äänestämistä tärkeänä kansalaisen oikeutena ja velvollisuutena kaikissa vaaleissa. Erityisesti kuntavaaleissa oman äänen merkitys on suuri, sillä äänellä on vaikutus ihan arkielämässä. Kuntavaalit järjestetään ensi keväänä, ja kunnissa tarvitaan juuri nyt monipuolisesti lähiympäristöstä ja lähipalveluista kiinnostuneita ehdokkaita. Olen itse ehdolla Kaarinassa.

Asun Littoisissa perheeni kanssa ja arvostan lähiympäristöäni paljon. Meillä on lapsiperheille palveluita lähellä, ainutlaatuinen järviympäristö ulkoilumahdollisuuksineen sekä loistava sijainti asua ja elää. 

Olin viime kuntavaaleissa ensimmäistä kertaa ehdolla. Tuolloin asuin Turussa Portsassa ja pyrin kaupunginvaltuustoon. Erityisesti toivoin päätöksentekijöiksi nuoria. Toivon edelleen nuoria mahdollisimman paljon ehdolle ja päättäjiksi. Samalla kovin tärkeää olisi saada päättäjiksi perheellisiä, pienten lasten vanhempia. Kunnanvaltuustojen tulisi olla kuntia pienoiskoossa. Tulevan maakuntauudistuksen takia kunnissa erityisesti juuri lapsiperheiden palvelut; varhaiskasvatus ja opetus tulevat olemaan keskeisessä asemassa. Näistä asioista päättämään tarvitsemme vanhempia. 

Tunnen päätöksentekoa ja lainsäädäntöä työhistoriani kautta sekä opinnoistani. Opiskelupolkuani valitessa olen halunnut ymmärtää lähihistoriaamme, yhteiskuntaa ja sen muutosta. Mielestäni valtio- ja paikallishallintoa ei voi ajatella erikseen toisistaan, siksi on hyvä tuntea molemmat.  Näkökulmaa yhteiskuntatieteisiin olen saanut  työtehtävissä eduskunnassa ja  maakunnassa sekä kuntapäätöksenteon kautta. 

Yhteisistä asioista päätettäessä arvostan korkealle kuuntelemista, erilaisten näkökulmien huomioimista ja pyrkimystä ymmärtää osapuolia. Hyvä yhteistyö ja keskustelu ovat ainoita toimivia välineitä demokratiassa.