Kuntavaalit 2021

tiistai 11. toukokuuta 2021

Kaarinan kannattaa laajentaa soten palveluseteliä


Hallitus valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, joka rajaa yksityisen ja kolmannen sektorin osuutta julkisista palveluista. Uudistuksen tavoitteet palvelujen saatavuuden parantamisesta ja jonojen lyhentämisestä edellyttävät kuitenkin monipuolista keinovalikoimaa. 

Sekä nykyinen että valmisteilla oleva lainsäädäntö mahdollistaa yksityisen ja kolmannen sektorin hyödyntämisen esimerkiksi palvelusetelillä. Vaikka palveluseteli on jo nyt useassa kunnassa käytössä, sitä ei hyödynnetä laajasti. Esimerkiksi Kaarinassa palvelusetelin osuus on noin 7 % sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden menoista. 

 

Kaikkiaan sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus Kaarinan budjetista on noin puolet, 115 miljoonaa euroa. Luku sisältää myös erikoissairaanhoidon menot. Palvelusetelillä tuotettu palvelu on keskimäärin 20 % julkisesti tuotettua vastaavaa palvelua edullisempaa. Laajasti hyödynnettynä Kaarinan kokoinen kaupunki voisi palvelusetelillä merkittävästi säästää soten menoissa. Palvelusetelin laajentamisella on erittäin suuri vaikutus myös kunnan elinvoimaan. Se edistää paikallista yrittäjyyttä ja helpottaa pienten yritysten markkinoille tuloa. Samalla asiakkaan valinnan mahdollisuudet lisääntyvät. 

 

Hallitus kaavailee sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtoa kunnista perustettaville kuntayhtymille vuoden 2023 alusta. Perustettavalla Varsinais-Suomen hyvinvointialueella palvelusetelin tulisi olla aina vaihtoehto omalle tuotannolle. Kaarina voisi hyödyntää uudistuksen siirtymäajan näyttämällä mallia ja laajentamalla voimakkaasti palvelusetelin käyttöä. Tämä toisi myös tarvittavan piristysruiskeen koronasta kärsineelle yrityskentälle.

 

Palvelusetelin arvo tulee asettaa realistiseksi, sillä asiakkaalle jäävä omavastuuosuus vähentää valinnanvapautta. Täyskatteinen palveluseteli, jossa omavastuu asetetaan nollaan tukee pienimpiä yrityksiä ja keventää myös hallintoa.  


Kirjoitus on julkaistu Kaarina-lehdessä 5.5.2021

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti