Kuntavaalit 2021

keskiviikko 23. joulukuuta 2020

Kaarinan lukio on paitsi paikallinen, myös seudullinen voimavara

Kaarinan sivistyslautakunta käsitteli vuoden viimeisessä kokouksessaan Kaarinan lukion tulevaisuutta. Mielestämme Kaarinan lukion suurin vahvuus on olla vahva yleislukio laajalla kurssitarjonnalla. Tämä sisältää niin tieteen kuin taiteenkin tarjontaa. Lisäksi oma lukio tarjoaa kaarinalaisille mahdollisuuden jatkaa oman kaupungin kouluissa aina varhaiskasvatuksesta ylioppilaaksi asti. 

Lukiossa pitkään toiminut musiikkiteatterilinja ei ole enää viime vuosina houkutellut riittävästi uusia opiskelijoita. Keväällä 2020 ensisijaisia hakijoita linjalle oli vain neljä. Samaa linjaa korostaa myös sivistyslautakunnassa tehty päätös. Musiikkiteatterilinjasta luovutaan, koska aiemmin menestyksekkäästi toiminut linja ei ole vuosien yrityksistä huolimatta enää ollut vetovoimainen. Me kokoomuksessa katsomme, että nyt on aika kiittää erityislinjaa hienosta ja pitkäjänteisestä työstä ja siirtää panokset vahvaan yleislukioon.

Katsomme, että lukion opiskelijamäärän säilyttäminen ennallaan on tällä hetkellä viisasta. Eduskunnassa tiistaina hyväksytty Marinin hallituksen esitys oppivelvollisuuslaista pidentää nuorten oppivelvollisuutta 18-vuoteen ja tekee toisen asteen opinnoista pitkälti pakollisia ja maksuttomia. Uudistuksen myötä on mahdollista, että lukioon hakeutuminen ja paikkojen tarve kasvavat. Kaarinan lukiolla on merkitystä myös seudullisesti, sillä lukioon hakeutuvista vain puolet on kaarinalaisia, lopuista suurin osa turkulaisia.

Kaarinan lukio voi kehittyä alueellisesti merkittäväksi yleislukioksi, kun Turun lukiot hoitavat erityislinjoja esimerkiksi musiikin tai liikunnan saralla. Lukion koon säilyttäminen nykytasolla auttaa varmistamaan laajan kurssitarjonnan. Toivomme, että lukiolaiset voivat jatkossa opiskella yhä helpommin esimerkiksi harvinaisten kielten kursseja tai muita erityisiä syventäviä opintoja seudullisen yhteistyön kautta. Kaarinan lukio on ollut vahvasti kehittämässä korkeakouluyhteistyötä, ja yleislukiona sillä on jatkossa tärkeä paikka paitsi kaarinalaisille, myös seudullisen lukiokoulutuksen kehittämisen kärjessä.

Kaarinan sivistyslautakunnan kokoomuslaiset jäsenet
Malla Rannikko-Laine
Niko Ylä-Poikelus (vpj.)
Kalervo Korvensyrjä

Mielipiteemme on julkaistu Kaarina-lehdessä 23.12.2020


Kuva Niko Ylä-Poikelus

Hallituksen pitää investoida viipymättä Kirjalansalmen siltaan

Varsinais-Suomen ELY-keskus ilmoitti maanantaina Kaarinan ja Paraisten rajalla sijaitsevan Kirjalansalmen sillan tilanteen huonontumisesta. Sillan käyttöikä on tulossa päätökseen nopeammin kuin on odotettu ja liikenteen turvaaminen vaatii rajoitustoimenpiteitä. Nopeusrajoituksia lasketaan ja teollisuudelle tärkeitä erikoiskuljetuksia rajoitetaan.

 

Silta on ainut tieyhteys Paraisten ja Kaarinan välillä ja elintärkeä rakennusteollisuuden raaka-aineen kuljetuksille. Sillan korvaamista suunnitellaan, mutta rahoitusta rakentamiseen ei ole olemassa. Uuden sillan rakentamisen aloittamista ei voida viivyttää enää kymmenen vuoden päähän, vaan työ on aloitettava kuluvalla hallituskaudella. Hallituksen tulee myöntää 85 miljoonan euron rahoitus uuden sillan rakentamiseen viipymättä, jotta rakentaminen voi käynnistyä vuonna 2022. Investointiin voitaisiin hyvin hyödyntää myös EU:n elpymisvälinettä, koska investointi on teollisuuden toimintaedellytyksiä tukeva.

 

Pitkittyessään sillan vauriot ja niistä seuraavat liikenteen lisähidasteet vaikeuttavat Saaristotien liikenteen sujuvuutta. Kirjalansalmen sillan korvaaminen on lähtökohta myös Paraistenväylän rakentamiselle, jonka tarkoituksena on edelleen sujuvoittaa Kaarinan läpikulkevaa liikennettä.

Mielipide julkaistu Turun Sanomissa ja Kaarina-lehdessä 16.12.2020

keskiviikko 14. lokakuuta 2020

Valtuuston kokoa pienennettävä viimeistään sote-uudistuksessa


 Julkaistu Kaarina-lehdessä 14.10.2020

Valmisteltava sote-uudistus on siirtämässä kuntien tehtäviä uusille sote-maakunnille. Päätökset perustason sosiaali- ja terveyspalveluista sekä erikoissairaanhoidosta tehdään vuodesta 2023 alkaen siten muualla kuin kunnissa ja kuntayhtymissä. Sote-maakunnilla on omat vaalit ja Varsinais-Suomessa ainakin 79 sote-maakuntavaltuutettua.

Kunnille on jäämässä mm. varhaiskasvatus ja opetus, elinvoima- ja kaavoitustehtävät sekä terveyden edistämisen tehtäviä. Näistä palveluista päätetään jatkossakin kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa. Jos puolet tehtävistä kuitenkin häviää, herää kysymys olisiko kaupungin päätöksentekoa kevennettävä. 

Nykyisessä Kaarinan kaupunginvaltuustossa on 51 valtuutettua. Nykykoko on kuntalain säätämä minimikoko 50 001–100 000 asukkaan kunnalle. Kasvavassa Kaarinassa on reilu 34 000 asukasta. Nykyinen valtuuston koko on lain minimiä (20 001–50 000 asukkaan kunnassa 43 valtuutettua) selvästi suurempi ja perua yli kymmenen vuoden takaisesta kuntaliitoksesta.

Sote-uudistuksen myötä Kaarinan tulisi viimeistään pienentää valtuuston kokoa. Tästä tulisi tehdä periaatepäätös hyvissä ajoin. Valtuuston koon pienentäminen ei ole kovin kummoinen säästö, mutta se kuitenkin osoittaa rakenteiden uudistumista. Kaikessa kaupungin toiminnassa on pyrittävä ketteryyteen ja sopeuduttava muutoksiin, eikä tässä kaupunginvaltuusto ole poikkeus. 

 

Mielipiteen kirjoittamisen jälkeen sote-maakuntia on alettu kutsua hyvinvointialueiksi ja sote-maakuntavaltuustoja aluevaltuustoiksi. 

Kokoomus haluaa kaupunginvaltuustoon nuorison edustajan

Mielipide julkaistu Kaarina-lehdessä 16.9.2020

Kaarinan nuorisovaltuuston puheenjohtaja kirjoitti keskiviikkona 9.9.2020 Kaarina-lehdessä tarpeesta saada nuorisovaltuuston edustaja kaupunginvaltuustoon. Vastaava käytäntö on otettu käyttöön useassa kunnassa, mm. Varsinais-Suomessa Liedossa ja Naantalissa. 

Nuorisovaltuuston edustajalla olisi valtuuston kokouksessa puheoikeus. Valtuustoryhmämme kannattaa ajatusta. Nuorisovaltuuston edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuustossa vahvistaa nuorten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Alle 18-vuotiailla nuorilla ei ole äänioikeutta yleisissä vaaleissa, eivätkä he ole vaalikelpoisia. Nuorilla ei siten ole mahdollisuutta tulla valituksi valtuustoon taikka äänestää itselleen edustajaa. Katsomme siksi, että on erittäin tärkeää taata nuorille osallistumismahdollisuuksia, vahvistaa nuorten vuoropuhelua päättäjien kanssa sekä ylipäätään tukea nuorten kiinnostusta politiikkaa kohtaan. Myös valtuustolle on tärkeää saada kuulla nuoria heitä itseään koskevassa päätöksenteossa. 

Uusi käytäntö voitaisiin ottaa käyttöön jo tänä syksynä. 

Kaarinan Kokoomuksen valtuustoryhmä

Hovirinnan rantaan tarvitaan konttiravintola

Jätin 3.2.2020 valtuustoaloitteen siirrettävien konttiravintoloiden mahdollistamisesta Hovirinnan rannassa.

Hovirinnan rantasauna- ja ravintolahanke on viivästynyt hankkeen kasvettua yli sille varatun budjetin. Uutta saunaa ja ravintolaa saadaan odottaa ainakin tuleva kesä, ehkä myös kesä 2021. Käynnissä olevat mittavat rakennusprojektit saattavat hidastaa hankkeen etenemistä edelleen.

Asukkaiden toiveet rannan suhteen ovat kuulostaneet maltillisilta. Toiveissa on ollut mm. sauna, ulkosuihkut ja kesäkioski tai terassiravintola.

Uimareiden toiveisiin kesäravintolasta voitaisiin vastata jo tulevana kesänä väliaikaisella ratkaisulla. Niin sanotut food truckit tai konttiravintolat ovat tuttu ilmiö viime kesiltä esimerkiksi monista tapahtumista. Sama konsepti voisi seuraavat kesät tuoda kaivattua palvelua myös Hovirinnan rannassa. 

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet katsomme, että kaupungin tulisi ryhtyä viipymättä toimenpiteisiin Hovirinnan rannan väliaikaisten palvelujen mahdollistamiseksi. Kaupungin tulisi luoda ketterät puitteet palveluille ja neuvotella toiminnan aloittamisesta matalankynnyksen ehdoilla rannan elävöittämiseksi jo vuonna 2020.


Kaarina hyötyy Tunnin junasta

 Kaarina sijaitsee Turun syleilyssä ja on erinomaisen sijaintinsa ansioista monelle houkutteleva asuinpaikka. Turun seutu ja etunenässä Kaarina kasvavat. Töitä olisi tarjota enemmänkin, jos pystyisimme tänne osaajia houkuttelemaan ja myös heidät pitämään.

Kestävän kasvun näkökulmasta nopea raideyhteys pääkaupunkiseudulle on erittäin tärkeä. Se yhdistää maakuntien työssäkäyntialueet yhdeksi ja mahdollistaa liikkumista joustavasti molempiin suuntiin. Varmoja hyötyjiä ovat radanvarren kunnat, jotka voivat tarjota laadukasta elämistä ja suhteellisen edullista asumista ketterillä yhteyksillä.

Salon ja Espoon välin oikoradan ja kaksoisraiteen ansiosta Tunnin juna on nykyistä rantarataa huomattavasti lyhyempi, nopeampi ja toimintavarmempi. Kaksoisraide mahdollistaa myös lähijunaliikenteen Salon ja Turun välillä. Kaarinassa mahdolliset pysäkit ovat Littoisissa ja Piikkiössä.

Kaarinan näkökulmasta näemme Tunnin junan olennaisena kaupungin kehityksen kannalta. Ilmastoystävällinen ja työmarkkinapositiivinen Tunnin juna on kaarinalaisille ehdottomasti voitto.

Malla Rannikko-Laine

Marjo Uotila