Kuntavaalit 2021

keskiviikko 23. joulukuuta 2020

Kaarinan lukio on paitsi paikallinen, myös seudullinen voimavara

Kaarinan sivistyslautakunta käsitteli vuoden viimeisessä kokouksessaan Kaarinan lukion tulevaisuutta. Mielestämme Kaarinan lukion suurin vahvuus on olla vahva yleislukio laajalla kurssitarjonnalla. Tämä sisältää niin tieteen kuin taiteenkin tarjontaa. Lisäksi oma lukio tarjoaa kaarinalaisille mahdollisuuden jatkaa oman kaupungin kouluissa aina varhaiskasvatuksesta ylioppilaaksi asti. 

Lukiossa pitkään toiminut musiikkiteatterilinja ei ole enää viime vuosina houkutellut riittävästi uusia opiskelijoita. Keväällä 2020 ensisijaisia hakijoita linjalle oli vain neljä. Samaa linjaa korostaa myös sivistyslautakunnassa tehty päätös. Musiikkiteatterilinjasta luovutaan, koska aiemmin menestyksekkäästi toiminut linja ei ole vuosien yrityksistä huolimatta enää ollut vetovoimainen. Me kokoomuksessa katsomme, että nyt on aika kiittää erityislinjaa hienosta ja pitkäjänteisestä työstä ja siirtää panokset vahvaan yleislukioon.

Katsomme, että lukion opiskelijamäärän säilyttäminen ennallaan on tällä hetkellä viisasta. Eduskunnassa tiistaina hyväksytty Marinin hallituksen esitys oppivelvollisuuslaista pidentää nuorten oppivelvollisuutta 18-vuoteen ja tekee toisen asteen opinnoista pitkälti pakollisia ja maksuttomia. Uudistuksen myötä on mahdollista, että lukioon hakeutuminen ja paikkojen tarve kasvavat. Kaarinan lukiolla on merkitystä myös seudullisesti, sillä lukioon hakeutuvista vain puolet on kaarinalaisia, lopuista suurin osa turkulaisia.

Kaarinan lukio voi kehittyä alueellisesti merkittäväksi yleislukioksi, kun Turun lukiot hoitavat erityislinjoja esimerkiksi musiikin tai liikunnan saralla. Lukion koon säilyttäminen nykytasolla auttaa varmistamaan laajan kurssitarjonnan. Toivomme, että lukiolaiset voivat jatkossa opiskella yhä helpommin esimerkiksi harvinaisten kielten kursseja tai muita erityisiä syventäviä opintoja seudullisen yhteistyön kautta. Kaarinan lukio on ollut vahvasti kehittämässä korkeakouluyhteistyötä, ja yleislukiona sillä on jatkossa tärkeä paikka paitsi kaarinalaisille, myös seudullisen lukiokoulutuksen kehittämisen kärjessä.

Kaarinan sivistyslautakunnan kokoomuslaiset jäsenet
Malla Rannikko-Laine
Niko Ylä-Poikelus (vpj.)
Kalervo Korvensyrjä

Mielipiteemme on julkaistu Kaarina-lehdessä 23.12.2020


Kuva Niko Ylä-Poikelus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti