Kuntavaalit 2021

maanantai 3. tammikuuta 2022

Valtuustoaloite: Vuokrapelloille vesiensuojelukeinoja

Kaarinan kaupunginvaltuustolle jättämäni valtuustoaloite 13.12.2021 


Kaarinan ilmasto-ohjelmassa tavoitellaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoisen ilmastotavoitteen rinnalla tärkeä ympäristökysymys on vesientila.
Meren läheisyys on Kaarinan erityispiirre. Iso osa kaupungin vetovoimasta syntyy merellisyydestä. Saaristomeri lisää asukkaiden viihtyvyyttä ja houkuttelee muuttajia ja matkailijoita. 
Asian kääntöpuolena on meren huono tila. Saaristomeri on Suomen rannikon heikkokuntoisin merialue. Haasteena on erityisesti maalta peräisin oleva ravinnekuorma, joka rehevöittää merta. Saaristomeren valuma-alue on ainoana Suomesta yhä mukana Itämeren pahimpien kuormittajien listalla.
Hajakuormitusta kulkeutuu mereen erityisesti pelloilta. Kaarina voi omalla toiminnallaan edistää maatalouden kestävyyttä ja lisätä tietoisuutta käytettävistä vesiensuojelukeinoista. 
Kaarinan kaupunki omistaa noin 160 hehtaaria peltoja ja vuokraa niitä viljelyyn. Kaupunki voi vaikuttaa vuokraamiensa peltojen käyttöön asettamalla vuokrapeltosopimuksiin vesiensuojeluehtoja.
Saaristomeren paremman tilan kannalta ehtoja voitaisiin asettaa esimerkiksi maan rakennetta parantavien kipsin ja rakennekalkin käytölle, kierrätyslannoitteiden käyttöönotolle, talviaikaiselle kasvipeitteisyydelle ja suojavyöhykkeille. 
Me allekirjoittaneet esitämme, että Kaarinan kaupunki asettaa vuokrapeltosopimuksiin vesiensuojelua edistäviä ehtoja. 
Kokoomuksen valtuustoryhmä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti