Kuntavaalit 2021

tiistai 6. kesäkuuta 2017

Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönottamiseksi Kaarinassa

 
Varhaiskasvatuspalvelut ovat perinteisesti olleet julkisen sektorin toimintaa, mutta yksityinen palvelutuotanto lisääntyvässä määrin tukee julkisen palveluvalikoimaa. Käytännössä yksityiset palvelut tulevat mukaan ostopalveluina tai erilaisia kunnan ja valtion myöntämiä tukia yhdistelemällä. Yksityiset päiväkodit voivat itse hinnoitella palvelunsa, mutta yksityisen hoidon tuki, kilpailutus ja palveluseteli pitävät ne kuitenkin järkevällä tasolla.

Kela maksaa lakisääteistä yksityisen hoidon tukea alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi. Yksityisen hoidon tuen päälle maksetaan kuntalisää, jonka taso kunnittain vaihtelee. Kunta voi tukea yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämistä myös palvelusetelillä, jolloin asiakas voi valita palvelun tuottajan. Vastuu palveluiden järjestämisestä jää edelleen kunnalle, ja kunta valitsee palvelun tuottajavalikoiman. Palveluseteli ei myöskään poista valvontavelvollisuutta.

Suomessa kunnat ovat siirtyneet käyttämään palveluseteliä yhä laajemmin. Kilpailuttamista edellyttävät ostopalvelut taas ovat selvästi vähentyneet. Kunnat perustelevat yksityisiä palveluja kustannustehokkuudella, perheiden vaihtoehtojen lisäämisellä ja ratkaisuiksi kasvavaan kysyntään.

Kaarinassa varhaiskasvatuksen palveluseteli ei ole käytössä. Kaupungin oma tuotanto on kuitenkin todettu kalliimmaksi kuin yksityisen palveluntuottajan tuottama palvelu. Samaan aikaan Kaarinassa on pulaa hoitopaikoista. Hoitopaikkavajetta on sekä kunnallisissa että yksityisissä hoitopaikoissa. Paikkaa joudutaan jonottamaan pitkään, aina hoitopaikkaa ei saa omalta asuinalueelta tai toivotusta päiväkodista, ja sisaruksia joudutaan sijoittamaan eri päiväkoteihin.

Kaarinan naapurikunnissa on käytössä varhaiskasvatuksen palveluseteli lisäämässä perheiden valinnanvapautta. Kaarinan tulisi naapuriensa lailla lisätä varhaiskasvatuspalveluiden valikoimaa. Palvelusetelin avulla esimerkiksi Kaarinaan muuttava perhe pystyisi valitsemaan päivähoitopaikan ja jatkamaan halutessaan tutussa päivähoitopaikassa muutosta huolimatta, mikä edesauttaa muuttopäätöksen tekemistä.

Palvelusetelin kautta järjestetty päivähoito ei tule nykyistä järjestelyä kalliimmaksi. Yksityinen päivähoito palvelusetelillä on saman hintainen kuin kunnallinen palvelu. Kaupunki määrittelee itse palvelusetelin arvon, ja perheen maksettavaksi jää setelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus. Palvelusetelin taso kannattaa määritellä samalle tasolle kuin oman palvelutuotannon todettu kustannustaso. Jos oma tuotanto on tehottomasti hoidettu, tämä näkyy ylihintana palvelusetelin hinnassa.

Kunta hallinnoi seteliä ja palvelutuottajia, jonka vuoksi palveluseteli sisältää noin 10 % hallinnollisia kuluja. Kunnalle kuitenkin palautetaan yksityisen palvelun arvonlisävero. Palautuksen suuruus on 5 %, jolloin laskennallinen palvelusetelin hinta jää samalle tasolle kuin kunnallinen palvelu. Suomessa palvelusetelin taso on keskimäärin 800 euroa yli 3-vuotiaan kokonaisen lapsen hoidolle.

Palvelusetelillä palvelutarjonta lisääntyy, mikä lyhentää päivähoidon jonoja ja tuo parannusta myös lähihoitopaikkojen tarjontaan. Lapsiperheet arvostavat valinnanvapautta, jonka avulla he pystyvät joustavasti järjestämään arkensa kulloisenkin elämäntilanteen mukaan. Siksi hyvien olemassa olevien palveluiden rinnalle tarvitaan Kaarinassa lisää valinnanvapautta.
 

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta 5.6.2017.

maanantai 5. kesäkuuta 2017

Luottamustehtäväni Kaarinassa
Kaarinan kaupunginvaltuusto piti tänään uuden kauden ensimmäisen kokouksensa. Kokouksessa päätettiin luottamustehtäväjaosta. Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti ja valtuusto vahvisti tehtävikseni sivistyslautakunnan jäsenyyden, kaupunginhallituksen varajäsenyyden ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenyyden. Lisäksi olen Kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja. 

Olen ilahtunut minulle osoitetuista mielenkiintoisista tehtävistä, teen parhaani ja aijon paneutua päätöksentekoon huolella. Olethan yhteydessä, jos sinua askaruttaa jokin asia tai haluat lisätietoa asioista, joita käsittelemme. 

Aurinkoista viikkoa!