Kuntavaalit 2021

torstai 3. kesäkuuta 2021

 

Kaarinasta puuttuu lasten palveluseteli


Kaarinaan muuttaa yhä useampi lapsiperhe. Kaupungin suhteellinen kasvuvauhti on maakunnan ja koko maan kärkeä. Vetovoima on hyvä asia, mutta se tuo myös haastetta. Miten taata palveluiden riittävyys ja ketteryys?

Yksi keskeinen ja paljon puhututtanut kysymys on varhaiskasvatus. Paikkatilanne ei ole helpottumassa seuraavina vuosina ennen keskustan lastentalohankkeiden valmistumista. 

Olennaista onkin pohtia, miten pidämme huolen siitä, että perheiden arki on sujuvaa ja ettei hoitopaikan saatavuus aiheuta haittaa työn vastaanottamiselle.

Turun seudulla moni kunta on ottanut käyttöönsä perheiden tilannetta joustavoittavan varhaiskasvatuksen palvelusetelin. Palvelusetelillä perhe pystyy sopimaan hoidosta haluamansa palvelutuottajan kanssa omista tarpeistaan käsin.

Kaarinassa palveluseteli ei ole käytössä. Moni Kaarinaan muuttava perhe hämmentyykin, kun muuttaessa ei voi jatkaa vanhassa tutussa päiväkodissa. Usein varsinkin keskellä vuotta tilanne on perheille hankala. Päivähoitopaikkaa joudutaan odottamaan pitkään, paikkaa ei löydy perheen asiointireittien varrelta tai sisaruksia joudutaan sijoittamaan eri yksiköihin.

Sen lisäksi, että Kaarina huolehtii omista päiväkodeistaan, tulisi kasvukipuja helpottaa palvelusetelillä. Toiminnan laatu ei riipu palveluntuottajasta, eikä yksityinen varhaiskasvatus tule julkista kalliimmaksi. Tälläkin hetkellä ostopalvelupaikat ovat omia edullisempia.

Tein kuluneen kauden alussa valtuustoaloitteen palvelusetelin käyttöönotosta. Tulevalla kaudella aihe on vähintään yhtä ajankohtainen. Palveluseteli mahdollistaa perheiden tasapuolisen kohtelun, lisää kaupungin vetovoimaa ja tuo palvelut samalle viivalle ympäristökuntien kanssa. Se tuo alan yrityksille ennakoitavuutta ja kaupungille joustoa reagoida lapsimäärän kehitykseen.

Mielipidekirjoitus on julkaistu Kaarina-lehdessä 2.6.2021 

tiistai 11. toukokuuta 2021

Kaarinan kannattaa laajentaa soten palveluseteliä


Hallitus valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, joka rajaa yksityisen ja kolmannen sektorin osuutta julkisista palveluista. Uudistuksen tavoitteet palvelujen saatavuuden parantamisesta ja jonojen lyhentämisestä edellyttävät kuitenkin monipuolista keinovalikoimaa. 

Sekä nykyinen että valmisteilla oleva lainsäädäntö mahdollistaa yksityisen ja kolmannen sektorin hyödyntämisen esimerkiksi palvelusetelillä. Vaikka palveluseteli on jo nyt useassa kunnassa käytössä, sitä ei hyödynnetä laajasti. Esimerkiksi Kaarinassa palvelusetelin osuus on noin 7 % sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden menoista. 

 

Kaikkiaan sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus Kaarinan budjetista on noin puolet, 115 miljoonaa euroa. Luku sisältää myös erikoissairaanhoidon menot. Palvelusetelillä tuotettu palvelu on keskimäärin 20 % julkisesti tuotettua vastaavaa palvelua edullisempaa. Laajasti hyödynnettynä Kaarinan kokoinen kaupunki voisi palvelusetelillä merkittävästi säästää soten menoissa. Palvelusetelin laajentamisella on erittäin suuri vaikutus myös kunnan elinvoimaan. Se edistää paikallista yrittäjyyttä ja helpottaa pienten yritysten markkinoille tuloa. Samalla asiakkaan valinnan mahdollisuudet lisääntyvät. 

 

Hallitus kaavailee sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtoa kunnista perustettaville kuntayhtymille vuoden 2023 alusta. Perustettavalla Varsinais-Suomen hyvinvointialueella palvelusetelin tulisi olla aina vaihtoehto omalle tuotannolle. Kaarina voisi hyödyntää uudistuksen siirtymäajan näyttämällä mallia ja laajentamalla voimakkaasti palvelusetelin käyttöä. Tämä toisi myös tarvittavan piristysruiskeen koronasta kärsineelle yrityskentälle.

 

Palvelusetelin arvo tulee asettaa realistiseksi, sillä asiakkaalle jäävä omavastuuosuus vähentää valinnanvapautta. Täyskatteinen palveluseteli, jossa omavastuu asetetaan nollaan tukee pienimpiä yrityksiä ja keventää myös hallintoa.  


Kirjoitus on julkaistu Kaarina-lehdessä 5.5.2021

 

maanantai 5. huhtikuuta 2021

KOKOOMUS EDISTÄÄ KUNNALLISTA JA YKSITYISTÄ PÄIVÄHOITOA

Kaarina on kasvava kaupunki. Erityisesti lapsiperheitä muuttaa meille paljon. Hoitopaikkajono on viime vuosina kasvanut kohtuuttomaksi.
Kokoomuksen mielestä varhaiskasvatuspaikkoja tulee tarjota joustavasti, ja ideologian sijaan palveluvalikoimassa tulisi painaa käytännön tarpeet. Tärkeintä on perheiden arjen sujuvuus. Siksi Kokoomus on pitänyt esillä myös varhaiskasvatuksen palveluseteliä perheiden valinnanvapauden lisäämiseksi.
Valkeavuoreen on tulossa iso kunnallinen päiväkoti. Hovirinnan koulun yhteyteen tuleva väistötila muutetaan kunnalliseksi päiväkodiksi heti kun koulu ei sitä enää tarvitse. Piispanlähteen lastentaloa laajennetaan ja remontoidaan. Piikkiön keskustan tulevaisuutta tarkastellaan Tienniityn päiväkodin osalta. Kokoomus on ajanut näitä kunnallisia hankkeita eteenpäin vuosien ajan.
Kunnallinen päätöksenteko on demokraattinen prosessi, joka kestää oman aikansa. Kokoomus on osa prosessia, muttei voi yksin määrätä aikataulua ja etenemisjärjestystä.
Mitä olisi Kaarinan varhaiskasvatukselle tapahtunut, ellei yksityinen sektori olisi tullut apuun? Yrittäjä näkee tarpeen, keskustelee kaupungin kanssa, tekee suunnitelmat ja uusi päiväkoti on valmis kymmenessä kuukaudessa. Yritys palkkaa työntekijät, työntekijät maksavat veronsa kaupungille ja näin tekee myös paikallinen yrittäjä.
Niinpä kaupunki ratkaisee lakisääteisen velvoitteensa yksityisten toimijoiden avustuksella. Toiminnan laadusta pidetään huoli valvonnalla. Yksityinen palvelu on kaupungille joustava tapa vastata ketterästi hoitopaikkojen räjähtävään kysyntään, ja se on myös kaupungin omaa palvelua edullisempaa.
Kokoomuksessa eivät varhaiskasvatuksessa ideologiat paina. Päinvastoin. Tärkeintä on kaarinalaisten lasten laadukas ja saatavilla oleva varhaiskasvatus.
Malla Rannikko-Laine
Kalervo Korvensyrjä
Niko Ylä-Poikelus
- Kaarinan sivistysltk:n jäsenet

maanantai 15. maaliskuuta 2021

Valtuustoaloite: Kaarinan peruskoulut mukaan Siisti Biitsi -kummikouluohjelmaan

 


Kaarinalla on monia vahvuuksia. Yksi tärkeimmistä on erinomainen sijainti meren ja vesistöjen läheisyydessä. Saaristomeri ja Littoistenjärvi  tarjoavat ainutlaatuisia virkistäytymismahdollisuuksia. Rantoja voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmänkin asukkaiden hyvinvointiin, kunhan se tehdään vastuullisesti. 

Saaristomeri on Itämeren huonovointisimpia alueita. Meren rehevöityminen näkyy kesä kesältä pahenevana sinileväongelmana. Rehevöitymisen lisäksi arkinen ja näkyvä ongelma on rantojen roskaantuminen. Suurin osa roskasta on muovia, joka ei häviä merestä tai järvestä koskaan. Riittävä roskisten määrä ja tiheä huoltoväli suosittuina kesäkuukausina on välttämätön lähtökohta. 

Omalla toiminnalla jokainen voi vaikuttaa ja näyttää myös esimerkkiä. Roskaamisongelma on konkreettinen ja vaikutukset näkee lapsikin. Kasvatuksessa on tärkeää havainnollistaa, miten pienillä teoilla vesistöjä voi suojella. Kaarinassa on aiemmin järjestetty esimerkiksi Intohimona Itämeri -projekteja nuorkauppakamarin ja koulujen yhteistyöllä. Lapsen ymmärrystä ja vaikuttamismahdollisuuksia lähiympäristön tilaan kannattaa jatkossakin tukea.  

Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -kummikouluohjelmassa peruskoululaiset oppilaat  tutustuvat roskaantumisongelmaan sekä teorian että käytännön kautta. Kummikouluohjelmaan kuuluvat ryhmät käyvät vuoden aikana kahdesti siivoamassa valitsemaansa rantaa. Löydetyt roskat raportoidaan Pidä Saaristo Siistinä ry:lle, joka hyödyntää tietoja edelleen. Kouluryhmät saavat toiminnan tueksi perehdytystä, tietoa ja tehtäviä. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Kaarinan peruskoulut hakevat mukaan Pidä Saaristo Siistinä -kummikouluohjelmaan. Ohjelman kautta peruskoululaisille annetaan mahdollisuus sitoutua oman lähiympäristön vaalimiseen ja kestävään elämäntapaan. 


tiistai 2. maaliskuuta 2021

Kuntavaalikeskustelu


Järjestämme tiistaina 9.3. klo 16 kuntarajat ylittävän kolmen kokoomusnaisen Facebook-livekeskustelun. Meitä kuntavaaliehdokkaita haastattelee kansanedustaja, Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén. 

Keskustelemme kuntavaalien kiinnostavimmista teemoista mm. lapsiperheiden palveluista, sujuvasta joukkoliikenteestä ja kaupunkiseudun yhteistyöstä.Voit ennakkoon esittää kysymyksiä ehdokkaille tai suoraan livessä. 

Mukana ehdokkaat:
Malla Rannikko-Laine, Kaarina
Camilla Elonen, Kaarina
Anu Perho, Turku

keskiviikko 24. helmikuuta 2021

Suora bussiyhteys Littoisista Varissuolle

 


Kaarinan sisäisen joukkoliikenteen eli bussilinjojen K1-K6 sopimuskausi on päättymässä. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on kilpailuttamassa liikennettä uudelleen. 

Uuden kauden lähestyessä on hyvä tarkastella liikenteen toimivuutta. Vaikka kuntarajat ylittävässä liikenteessä asukkaat ovat löytäneet Fölin hyvin, on erityisesti sisäisessä liikenteessä kehittämistä. Bussilinjat eivät nykyisellään palvele kattavasti asukkaiden tarpeita.

Vuonna 2018 Littoisten asukkaat jättivät adressin bussiyhteyksien kehittämisestä runkolinjastouudistuksessa. Kannanotossa toivottiin Littoisista suoraa yhteyttä Varissuolle. Runkolinjaston käyttöönotto on sittemmin viivästynyt vuodelle 2025. Yhteysmahdollisuus tulee selvittää runkolinjastouudistuksessa. Jo sitä ennen K-linjojen reittejä ja aikataulua tulee kehittää kustannustehokkaammiksi ja kysyntää paremmin vastaaviksi.

Esitin Föli-lautakunnassa selvityksen tekemistä K1-linjan poikkeamisesta Varissuolle. Tämän kaltainen koukkaus on ajallisesti lyhyt, eikä aiheuttaisi suurta mutkaa K1-reitille. Se kuitenkin lisäisi merkittävästi linjan houkuttelevuutta esimerkiksi työssäkäyvien ja Turussa asioivien keskuudessa. Varissuolta on hyvät yhteydet edelleen Kupittaalle ja Turun keskustaan. 

Koukkaus voidaan toteuttaa kustannusneutraalisti huomioimalla se aikataulusuunnittelussa ja osana K-linjojen kokonaisuutta. 

LUE ALOITE

Kuva otettu itsetorstai 11. helmikuuta 2021

Oppivelvollisuus pitenee - Kääntyykö uudistus itseään vastaan?


Oppivelvollisuus laajenee toiselle asteelle siirtyviin nuoriin tänä vuonna. Uudistuksen tavoite on tottakai hyvä! Jokaisen peruskoulun päättävän soisi hakeutuvan toisen asteen jatko-opintoihin. Keino on kuitenkin väärä. Se vaarantaa perusopetuksen laadun ja resurssin riittävyyden varhaiseen tukeen, koska kunnat ovat joutumassa uudistuksen maksajiksi. 


Maan hallitus on luvannut korvata uudistuksen aiheuttamat kustannukset kunnille täysimääräisesti. Tämän hetkisen tiedon mukaan näin ei ole tapahtumassa. Kaarina on koulutuksen järjestäjä lukiokoulutuksessa, minkä lisäksi kaupunki järjestää yhdessä naapurikuntien kanssa ammatillista opetusta Liviassa.


Sivistyslautakunnalle uudistuksen kustannuksia on arvioitu lukion osalta. Muun muassa oppikirjoista, laitteista ja tarvikkeista syntyviä lisäkuluja on Kaarinan kaupungin laskelmien mukaan tulevana syksynä 1400 euroa per oppilas. Valtionosuuksien lisäystä on luvattu 205 euroa/oppilas. Kunnat saavat uuden tehtävän hoitamiseen siten noin 15 % rahoituksen valtiolta.  

Jos tätä rahoitusvajetta ei tukita, on uudistuksen hyvät aikeet syrjäytymisen ehkäisystä päinvastoin pahentamassa heikoimmassa asemassa olevien nuorten tilannetta entisestään. Yhdenkään oppilaan etu ei ole koulujen perustyöstä ja tuesta nipistäminen.


Kaarina on tähänkin asti ollut lukion valtionosuuksissa enemmän maksajan kuin saajan asemassa. On selvää, ettei kasvukipuilevalla kaupungilla ole sivistysmäärärahoissa yhtään löysää. Päinvastoin koulutus vaatii lapsimäärän kasvaessa kaikki käytössä olevat resurssit. Toivomme, että maan hallitus ottaa vakavasti kuntien tilanteen ja antaa lupaamansa rahoituksen uudistuksen toteuttamiseen.


Mielipide on julkaistu Kaarina-lehdessä 10.2.2021 ja kirjoitettu yhdessä sivistyslautakunnan jäsenen Kalervo Korvensyrjän kanssa.sunnuntai 24. tammikuuta 2021

Olen ehdolla kuntavaaleissaHuhtikuussa käydään Suomen tärkeimmät vaalit, nimittäin kuntavaalit. Vaaleissa päätetään siitä, ketkä käyttävät ääntämme yhteisissä asioissa seuraavat neljä vuotta. Kuntavaalien merkitys korostuu, koska päätämme arkea hyvin lähellä olevista asioista: kouluista, leikkipuistoista, liikuntapaikoista, kaduista, asumisesta, kirjastoista, yritystonteista, veroista, hoitopaikoista ja vielä ainakin toistaiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. 

Olen tehnyt varsin pitkän pohdinnan siitä, lähdenkö ehdolle kevään vaaleissa. Olen punninnut asiaa tarkkaan monestakin syystä. Minulla on kaksi ihanaa lasta, joiden kanssa haluan mieheni kanssa viettää mahdollisimman paljon aikaa. Minulla on arvostamani työ ja harrastuksia. Liikunta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on ylipäätään erityisen tärkeää vastapainoa arjessa.

Kuntapolitiikka on viimeiset neljä vuotta ollut osa arkeani. Olen antanut aikaa ja parhaani mukaan osaamistani. Välillä ilokseni huomannut, miten asiat etenevät, välillä olen turhautunut. Kukapa ei joskus olisi. Olen nyt vähintään yhtä kiinnostunut Kaarinan asioista kuin neljä vuotta sitten ehdolle lähtiessäni. Kokemus on tuonut uusia näkökulmia ja ajatuksia. Seuraavan neljän vuoden aikana myös kuntien tehtäväkenttä on isossa myllerryksessä, mikäli valtakunnan uudistukset etenevät.  

Minusta kuntapolitiikkaan tarvitaan jatkuvasti uusia näkemyksiä ja siksi toivonkin, että kevään vaaleissa mahdollisimman moni innostuu ehdolle. Olen päättänyt myös itse olla käytettävissä. Erityisesti siksi, että haluan valtuuston edustavan kaupungin asukkaita mahdollisimman kattavasti. Kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan. Myös meitä pienten lasten vanhempia. Palveluista päätettäessä on hyvä olla omakohtaisia kokemuksia arjesta, siitä mikä toimii ja mikä ehkä ei. Ja ajatuksia siitä, millaisen tulevaisuuden haluamme rakentaa täällä lapsillemme. 

Jos haluat olla mukana, tukesi on minulle valtavan arvokas. Ihan pienelläkin teolla, kertomalla tutulle, jakamalla esitteen tai somessa tykkäämällä, voit auttaa paljon.