Kuntavaalit 2021

keskiviikko 14. lokakuuta 2020

Valtuuston kokoa pienennettävä viimeistään sote-uudistuksessa


 Julkaistu Kaarina-lehdessä 14.10.2020

Valmisteltava sote-uudistus on siirtämässä kuntien tehtäviä uusille sote-maakunnille. Päätökset perustason sosiaali- ja terveyspalveluista sekä erikoissairaanhoidosta tehdään vuodesta 2023 alkaen siten muualla kuin kunnissa ja kuntayhtymissä. Sote-maakunnilla on omat vaalit ja Varsinais-Suomessa ainakin 79 sote-maakuntavaltuutettua.

Kunnille on jäämässä mm. varhaiskasvatus ja opetus, elinvoima- ja kaavoitustehtävät sekä terveyden edistämisen tehtäviä. Näistä palveluista päätetään jatkossakin kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa. Jos puolet tehtävistä kuitenkin häviää, herää kysymys olisiko kaupungin päätöksentekoa kevennettävä. 

Nykyisessä Kaarinan kaupunginvaltuustossa on 51 valtuutettua. Nykykoko on kuntalain säätämä minimikoko 50 001–100 000 asukkaan kunnalle. Kasvavassa Kaarinassa on reilu 34 000 asukasta. Nykyinen valtuuston koko on lain minimiä (20 001–50 000 asukkaan kunnassa 43 valtuutettua) selvästi suurempi ja perua yli kymmenen vuoden takaisesta kuntaliitoksesta.

Sote-uudistuksen myötä Kaarinan tulisi viimeistään pienentää valtuuston kokoa. Tästä tulisi tehdä periaatepäätös hyvissä ajoin. Valtuuston koon pienentäminen ei ole kovin kummoinen säästö, mutta se kuitenkin osoittaa rakenteiden uudistumista. Kaikessa kaupungin toiminnassa on pyrittävä ketteryyteen ja sopeuduttava muutoksiin, eikä tässä kaupunginvaltuusto ole poikkeus. 

 

Mielipiteen kirjoittamisen jälkeen sote-maakuntia on alettu kutsua hyvinvointialueiksi ja sote-maakuntavaltuustoja aluevaltuustoiksi. 

Kokoomus haluaa kaupunginvaltuustoon nuorison edustajan

Mielipide julkaistu Kaarina-lehdessä 16.9.2020

Kaarinan nuorisovaltuuston puheenjohtaja kirjoitti keskiviikkona 9.9.2020 Kaarina-lehdessä tarpeesta saada nuorisovaltuuston edustaja kaupunginvaltuustoon. Vastaava käytäntö on otettu käyttöön useassa kunnassa, mm. Varsinais-Suomessa Liedossa ja Naantalissa. 

Nuorisovaltuuston edustajalla olisi valtuuston kokouksessa puheoikeus. Valtuustoryhmämme kannattaa ajatusta. Nuorisovaltuuston edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuustossa vahvistaa nuorten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Alle 18-vuotiailla nuorilla ei ole äänioikeutta yleisissä vaaleissa, eivätkä he ole vaalikelpoisia. Nuorilla ei siten ole mahdollisuutta tulla valituksi valtuustoon taikka äänestää itselleen edustajaa. Katsomme siksi, että on erittäin tärkeää taata nuorille osallistumismahdollisuuksia, vahvistaa nuorten vuoropuhelua päättäjien kanssa sekä ylipäätään tukea nuorten kiinnostusta politiikkaa kohtaan. Myös valtuustolle on tärkeää saada kuulla nuoria heitä itseään koskevassa päätöksenteossa. 

Uusi käytäntö voitaisiin ottaa käyttöön jo tänä syksynä. 

Kaarinan Kokoomuksen valtuustoryhmä

Hovirinnan rantaan tarvitaan konttiravintola

Jätin 3.2.2020 valtuustoaloitteen siirrettävien konttiravintoloiden mahdollistamisesta Hovirinnan rannassa.

Hovirinnan rantasauna- ja ravintolahanke on viivästynyt hankkeen kasvettua yli sille varatun budjetin. Uutta saunaa ja ravintolaa saadaan odottaa ainakin tuleva kesä, ehkä myös kesä 2021. Käynnissä olevat mittavat rakennusprojektit saattavat hidastaa hankkeen etenemistä edelleen.

Asukkaiden toiveet rannan suhteen ovat kuulostaneet maltillisilta. Toiveissa on ollut mm. sauna, ulkosuihkut ja kesäkioski tai terassiravintola.

Uimareiden toiveisiin kesäravintolasta voitaisiin vastata jo tulevana kesänä väliaikaisella ratkaisulla. Niin sanotut food truckit tai konttiravintolat ovat tuttu ilmiö viime kesiltä esimerkiksi monista tapahtumista. Sama konsepti voisi seuraavat kesät tuoda kaivattua palvelua myös Hovirinnan rannassa. 

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet katsomme, että kaupungin tulisi ryhtyä viipymättä toimenpiteisiin Hovirinnan rannan väliaikaisten palvelujen mahdollistamiseksi. Kaupungin tulisi luoda ketterät puitteet palveluille ja neuvotella toiminnan aloittamisesta matalankynnyksen ehdoilla rannan elävöittämiseksi jo vuonna 2020.


Kaarina hyötyy Tunnin junasta

 Kaarina sijaitsee Turun syleilyssä ja on erinomaisen sijaintinsa ansioista monelle houkutteleva asuinpaikka. Turun seutu ja etunenässä Kaarina kasvavat. Töitä olisi tarjota enemmänkin, jos pystyisimme tänne osaajia houkuttelemaan ja myös heidät pitämään.

Kestävän kasvun näkökulmasta nopea raideyhteys pääkaupunkiseudulle on erittäin tärkeä. Se yhdistää maakuntien työssäkäyntialueet yhdeksi ja mahdollistaa liikkumista joustavasti molempiin suuntiin. Varmoja hyötyjiä ovat radanvarren kunnat, jotka voivat tarjota laadukasta elämistä ja suhteellisen edullista asumista ketterillä yhteyksillä.

Salon ja Espoon välin oikoradan ja kaksoisraiteen ansiosta Tunnin juna on nykyistä rantarataa huomattavasti lyhyempi, nopeampi ja toimintavarmempi. Kaksoisraide mahdollistaa myös lähijunaliikenteen Salon ja Turun välillä. Kaarinassa mahdolliset pysäkit ovat Littoisissa ja Piikkiössä.

Kaarinan näkökulmasta näemme Tunnin junan olennaisena kaupungin kehityksen kannalta. Ilmastoystävällinen ja työmarkkinapositiivinen Tunnin juna on kaarinalaisille ehdottomasti voitto.

Malla Rannikko-Laine

Marjo Uotila