Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön syyteoikeuden ei tulisi vanheta

Mielipide on julkaistu 3.1.2018 Turun Sanomissa ja Kaarina-lehdessä

Turun kouluista viime aikoina paljastuneet vanhat ahdistelu- ja hyväksikäyttötapaukset herättävät huolta. Tapauksia ei olla käsitelty aikanaan asianmukaisesti. Vaikka monen asian vähintäänkin toivoisi muuttuneen parempaan suuntaan parissa vuosikymmenessä, tulisi silti pysähtyä miettimään näitä tapauksia ja aikuisen roolia lapsen turvana. 

Lapsen tai nuoren kynnys puhua kiusallisista asioista saattaa nousta hyvinkin korkeaksi, jos kyseessä on valta-asemassa oleva henkilö. Kun aikuinen on asemansa vuoksi erityisen luotettu, hän syyllistyy tällaiseen rikokseen rikkoen erityistä luottamusasemaansa. Ilmapiiri tulisi luoda ympärillä olevien aikuisten, niin opettajien kuin vanhempien, taholta niin luotettavaksi, että lapsella on rohkeus kertoa kokemastaan. Pahinta nyt ilmi tulleissa tapauksissa on se, että lapsi on saattanut kertoa kokemastaan, mutta tätä on vähätelty tai asia on ohitettu keksittynä juttuna. 

Seksuaalirikos vanhenee tietyssä ajassa, eikä tämän jälkeen rikoksesta voida enää nostaa syytettä. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön syyteoikeus vanhenee kymmenessä vuodessa ja lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön syyteoikeus kahdessakymmenessä vuodessa. Nykykäytäntö vanhenemisesta on ongelmallinen, koska tapaukset saattavat lapsen mielessä olla niin häpeällisiä, että niitä ei aikanaan viedä eteenpäin. Ajan kuluminen ei kuitenkaan poista tapahtunutta rikosta eikä sen pitäisi vähentää tekijän vastuuta teoistaan. 

Mielestämme lapseen koskevan seksuaalisen hyväksikäytön  syyteoikeuden ei pitäisi vanheta. Lapsi saattaa olla kykenemätön käsittelemään asiaa ajallaan tai toisaalta saattaa käydä niin, ettei hän saa aikanaan tarvitsemaansa tukea asian eteenpäin viemiseen. Asiat saattavat nousta julkisuuteen ja poliisin tietoon vasta hyvin myöhään niin kuin nyt esillä olleissa tapauksissa on käynyt.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja 2018
Malla Rannikko-Laine

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja 2017
Satu Koskinen

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtajuus edessä vuonna 2018

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset valitsi syyskokouksessaan 1.11.2017 Raision kaupungintalolla minut puheenjohtajakseen vuodelle 2018. Piirin varapuheenjohtajaksi valittiin Turusta Kansallisseuran Naisten Marika Metsähonkala. Olen kiitollinen ja innoissani tehtävästä ja odotan yhteistyötä Marikan kanssa. Puheenjohtajuudesta luopuvan Satu Koskisen jälkeen on hyvä jatkaa.

Aikomukseni on kirkastaa naisten viestiä ja tuoda sitä lähemmäs kuntalaisia. Naisissa meillä on mukana hyvin erilaisia osaajia eri elämäntilanteista. Teemme kunnissa töitä asukkaiden hyvinvoinnin, sivistyspalveluiden, ennaltaehkäisevän toiminnan, kestävän ympäristön ja terveen talouden puolesta.

Kokouksessa jätimme myös itselleni hyvin tärkeän kannanoton sotilaspoikien ja pikkulottien huomioimisesta Suomen 100-vuotisjuhlavuonna. Samalla päätimme, että perinteisissä helmitanssiaisissamme perjantaina 9.2.2018 ohjaamme tällä kertaa arpajaisten hyväntekeväisyyspotin maakunnan sotilaspojille ja pikkulotille.

Alla kannanotto:

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset vaativat sotilaspoikien ja pikkulottien huomioimista

Suomi juhlii tänä vuonna itsenäisyytensä 100-vuotisjuhlaa. Juhlavuoden teema on yhdessä. Yhdessä suomalaiset saavuttivat itsenäisyyden ja rakentavat edelleen tulevaisuutta seuraavaksi sadaksi vuodeksi.
Kaikkien Suomen sodissa maanpuolustustyöhön osallistuneiden panos on ollut erittäin tärkeä. Suurimman vastuun kantoivat sotaveteraanit ja lotat, joiden lisäksi sota-aikana palveli monia muita ryhmiä isänmaansa puolesta. 
Hyvin nuorella iällä sota-ajan tehtäviin osallistui iso joukko sotilaspoikia ja pikkulottia. He toimivat kotirintamalla muun muassa ilmavalvonnassa lähetteinä tai apuna sairaaloissa. Sotilaspojat ja pikkulotat eivät ole oikeutettuja rintamaveteraanien kuntoutukseen tai virkistyspalveluihin. Valtioneuvoston linjausten mukaisesti sotainvalidien ja veteraanien etuuksia ei tulla laajentamaan enää muihin ryhmiin. 
Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset esittää sotilaspoikien ja pikkulottien huomioimista Suomen Itsenäisyyden juhlavuonna. Sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilloilla on olemassa henkilörekisterit, jota kautta heidät pystyisi tavoittamaan. 
Sotilaspoikien ja pikkulottien merkitys Suomen taistelulle jatkosodassa on kiistämätön. Esimerkiksi sotilaspojat korvasivat kymmenissä tuhansissa tapauksissa sotakelpoisen miehen, jolloin rintamajoukot pystyttiin pitämään miesmääriltään vahvoina kaikkina jatkosodan vuosina.
Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset haluavat Suomen itsenäisyyden juhlavuonna kiittää kaikkia sodissamme palvelleita ja nostaa esille sotilaspoikien ja pikkulottien maanpuolustuspanoksen. Koko sukupolvemme merkittävimpänä vuonna nämä ryhmät tulee huomioida.

Lisätietoja:
Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset
Satu Koskinen
044 9895 030

Kaarinan Kokoomunaiset ry
Malla Rannikko-Laine
040 7213 429

Varhaiskasvatuksen palveluseteli-ilta 26.10.
Torstaina 26.10. Kaarinassa keskustellaan varhaiskasvatuksen palvelusetelistä ja Kaarinan vetovoimasta. Tilaisuus järjestetään Kaarinan lukion ruokasalissa alkaen klo 18.00.

Tilaisuuden avaa Kaarinan Kokoomusnaisten puheenjohtaja Merja Kantalainen. Keskustelemassa ovat mukana maakuntajohtaja Kari Häkämies, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Timo Virkkula (sdp), kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen Malla Rannikko-Laine (kok) sekä varhaiskasvatusjohtaja Päivi Kemppainen.

Kaarinan nuorisovaltuuston buffetti on auki lukion aulassa tilaisuuden aikana.

Tilaisuuden järjestää Kaarinan Kokoomusnaiset


Tervetuloa!

Linkki fb-tapahtumaan

Kaarinan kirittävä Turun ympäristökuntia palvelusetelillä
Kirjoitan tänään Turun sanomien mielipideosastolla varhaiskasvatuksen palvelusetelistä, jota Kaarinassa ei ole otettu käyttöön. Tein asiasta keväällä valtuustoaloitteen. Asia on nyt erityisen ajankohtainen, ja toivottavasti pääsemme keskustelemaan kysymyksestä syksyllä sivistyslautakunnassa ja valtuustossa.

Mielipidekirjoitus Turun sanomat 25.8.2017

Kaarinan kirittävä Turun ympäristökuntia palvelusetelillä

Turun seutukunnassa varhaiskasvatuspalveluissa on eroja. Moni kunta on ottanut käyttöönsä palvelusetelin, jonka avulla perhe pystyy sopimaan hoidosta haluamansa palvelutuottajan kanssa omista tarpeistaan käsin.

Kaarinassa palveluseteli ei ole käytössä. Kaarina on perinteisesti kuitenkin vetänyt puoleensa juuri lapsiperheitä. Moni Turusta tai ympäristökunnista Kaarinaan muuttava perhe jää kuitenkin tänäkin syksynä hämmentyneenä ihmettelemään, kun päivähoitoa ei voikaan halutessaan jatkaa vanhassa tutussa paikassa.

Kaarinassa päivähoitojonot ovat suuren kysynnän takia pitkiä. Usein varsinkin keskellä vuotta muuttavilla perheille tilanne on erityisen hankala. Päivähoitopaikkaa joudutaan odottamaan useita kuukausia, paikkaa ei löydy perheen asiointireittien varrelta ja sisaruksia joudutaan sijoittamaan eri yksiköihin.

Kaarinassa kunnallisen päivähoidon rinnalla yksityisiä päiväkotipaikkoja on tarjolla ostopalvelun kautta. Paikan voi saada sopimuspäiväkodista kaupungin päätöksellä. Ostopalvelun rinnalle tarvitaan palveluseteli, joka lisää perheiden valinnanvapautta - esimerkiksi muuttotilanteissa mahdollistaa joustavasti hoidon jatkamisen vanhassa päiväkodissa.  

Maan hallitus päätti laskea ensi vuoden alusta pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatusmaksuja. Ne perheet, jotka käyttävät yksityistä perhepäivähoitajaa Kelan yksityisen hoidon tuella, uhkaavat jäädä muutoksessa väliinputoajiksi. Ministeriössä on ajateltu, että kunnat huomioivat yksityiset perhepäivähoitolapset joko nostamalla yksityisen hoidon tuen kuntalisää tai siirtymällä palveluseteliin.

Yksityiset perhepäivähoitajat täydentävät kunnallista perhepäivähoidon tarjontaa, jota on saatavilla koko ajan vähemmän. Monelle alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmalle perhepäivähoito on mieluinen valinta. Yksityiselle perhepäivähoitajalle hakeutuvat erityisesti myös ne perheet, jotka eivät ole saaneet nopeasti hoitopaikkaa tai joille kunnan osoittama paikka ei ole sopinut. 

Kaarinassa käymme syksyn aikana keskustelua varhaiskasvatuksen palvelusetelistä. Toivottavasti palveluseteli saa päätöksentekijöiden tuen, sillä se on käytännön ratkaisu perheitä rasittavaan hoitopaikkapulaan. Palveluseteli takaa kaikkien perheiden tasapuolisen kohtelun varhaiskasvatusmaksuja laskettaessa, se lisää kaupungin vetovoimaa ja tuo palvelut samalle viivalle ympäristökuntien kanssa.