Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtajuus edessä vuonna 2018

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset valitsi syyskokouksessaan 1.11.2017 Raision kaupungintalolla minut puheenjohtajakseen vuodelle 2018. Piirin varapuheenjohtajaksi valittiin Turusta Kansallisseuran Naisten Marika Metsähonkala. Olen kiitollinen ja innoissani tehtävästä ja odotan yhteistyötä Marikan kanssa. Puheenjohtajuudesta luopuvan Satu Koskisen jälkeen on hyvä jatkaa.

Aikomukseni on kirkastaa naisten viestiä ja tuoda sitä lähemmäs kuntalaisia. Naisissa meillä on mukana hyvin erilaisia osaajia eri elämäntilanteista. Teemme kunnissa töitä asukkaiden hyvinvoinnin, sivistyspalveluiden, ennaltaehkäisevän toiminnan, kestävän ympäristön ja terveen talouden puolesta.

Kokouksessa jätimme myös itselleni hyvin tärkeän kannanoton sotilaspoikien ja pikkulottien huomioimisesta Suomen 100-vuotisjuhlavuonna. Samalla päätimme, että perinteisissä helmitanssiaisissamme perjantaina 9.2.2018 ohjaamme tällä kertaa arpajaisten hyväntekeväisyyspotin maakunnan sotilaspojille ja pikkulotille.

Alla kannanotto:

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset vaativat sotilaspoikien ja pikkulottien huomioimista

Suomi juhlii tänä vuonna itsenäisyytensä 100-vuotisjuhlaa. Juhlavuoden teema on yhdessä. Yhdessä suomalaiset saavuttivat itsenäisyyden ja rakentavat edelleen tulevaisuutta seuraavaksi sadaksi vuodeksi.
Kaikkien Suomen sodissa maanpuolustustyöhön osallistuneiden panos on ollut erittäin tärkeä. Suurimman vastuun kantoivat sotaveteraanit ja lotat, joiden lisäksi sota-aikana palveli monia muita ryhmiä isänmaansa puolesta. 
Hyvin nuorella iällä sota-ajan tehtäviin osallistui iso joukko sotilaspoikia ja pikkulottia. He toimivat kotirintamalla muun muassa ilmavalvonnassa lähetteinä tai apuna sairaaloissa. Sotilaspojat ja pikkulotat eivät ole oikeutettuja rintamaveteraanien kuntoutukseen tai virkistyspalveluihin. Valtioneuvoston linjausten mukaisesti sotainvalidien ja veteraanien etuuksia ei tulla laajentamaan enää muihin ryhmiin. 
Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset esittää sotilaspoikien ja pikkulottien huomioimista Suomen Itsenäisyyden juhlavuonna. Sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilloilla on olemassa henkilörekisterit, jota kautta heidät pystyisi tavoittamaan. 
Sotilaspoikien ja pikkulottien merkitys Suomen taistelulle jatkosodassa on kiistämätön. Esimerkiksi sotilaspojat korvasivat kymmenissä tuhansissa tapauksissa sotakelpoisen miehen, jolloin rintamajoukot pystyttiin pitämään miesmääriltään vahvoina kaikkina jatkosodan vuosina.
Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset haluavat Suomen itsenäisyyden juhlavuonna kiittää kaikkia sodissamme palvelleita ja nostaa esille sotilaspoikien ja pikkulottien maanpuolustuspanoksen. Koko sukupolvemme merkittävimpänä vuonna nämä ryhmät tulee huomioida.

Lisätietoja:
Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset
Satu Koskinen
044 9895 030

Kaarinan Kokoomunaiset ry
Malla Rannikko-Laine
040 7213 429

Varhaiskasvatuksen palveluseteli-ilta 26.10.
Torstaina 26.10. Kaarinassa keskustellaan varhaiskasvatuksen palvelusetelistä ja Kaarinan vetovoimasta. Tilaisuus järjestetään Kaarinan lukion ruokasalissa alkaen klo 18.00.

Tilaisuuden avaa Kaarinan Kokoomusnaisten puheenjohtaja Merja Kantalainen. Keskustelemassa ovat mukana maakuntajohtaja Kari Häkämies, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Timo Virkkula (sdp), kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen Malla Rannikko-Laine (kok) sekä varhaiskasvatusjohtaja Päivi Kemppainen.

Kaarinan nuorisovaltuuston buffetti on auki lukion aulassa tilaisuuden aikana.

Tilaisuuden järjestää Kaarinan Kokoomusnaiset


Tervetuloa!

Linkki fb-tapahtumaan

Kaarinan kirittävä Turun ympäristökuntia palvelusetelillä
Kirjoitan tänään Turun sanomien mielipideosastolla varhaiskasvatuksen palvelusetelistä, jota Kaarinassa ei ole otettu käyttöön. Tein asiasta keväällä valtuustoaloitteen. Asia on nyt erityisen ajankohtainen, ja toivottavasti pääsemme keskustelemaan kysymyksestä syksyllä sivistyslautakunnassa ja valtuustossa.

Mielipidekirjoitus Turun sanomat 25.8.2017

Kaarinan kirittävä Turun ympäristökuntia palvelusetelillä

Turun seutukunnassa varhaiskasvatuspalveluissa on eroja. Moni kunta on ottanut käyttöönsä palvelusetelin, jonka avulla perhe pystyy sopimaan hoidosta haluamansa palvelutuottajan kanssa omista tarpeistaan käsin.

Kaarinassa palveluseteli ei ole käytössä. Kaarina on perinteisesti kuitenkin vetänyt puoleensa juuri lapsiperheitä. Moni Turusta tai ympäristökunnista Kaarinaan muuttava perhe jää kuitenkin tänäkin syksynä hämmentyneenä ihmettelemään, kun päivähoitoa ei voikaan halutessaan jatkaa vanhassa tutussa paikassa.

Kaarinassa päivähoitojonot ovat suuren kysynnän takia pitkiä. Usein varsinkin keskellä vuotta muuttavilla perheille tilanne on erityisen hankala. Päivähoitopaikkaa joudutaan odottamaan useita kuukausia, paikkaa ei löydy perheen asiointireittien varrelta ja sisaruksia joudutaan sijoittamaan eri yksiköihin.

Kaarinassa kunnallisen päivähoidon rinnalla yksityisiä päiväkotipaikkoja on tarjolla ostopalvelun kautta. Paikan voi saada sopimuspäiväkodista kaupungin päätöksellä. Ostopalvelun rinnalle tarvitaan palveluseteli, joka lisää perheiden valinnanvapautta - esimerkiksi muuttotilanteissa mahdollistaa joustavasti hoidon jatkamisen vanhassa päiväkodissa.  

Maan hallitus päätti laskea ensi vuoden alusta pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatusmaksuja. Ne perheet, jotka käyttävät yksityistä perhepäivähoitajaa Kelan yksityisen hoidon tuella, uhkaavat jäädä muutoksessa väliinputoajiksi. Ministeriössä on ajateltu, että kunnat huomioivat yksityiset perhepäivähoitolapset joko nostamalla yksityisen hoidon tuen kuntalisää tai siirtymällä palveluseteliin.

Yksityiset perhepäivähoitajat täydentävät kunnallista perhepäivähoidon tarjontaa, jota on saatavilla koko ajan vähemmän. Monelle alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmalle perhepäivähoito on mieluinen valinta. Yksityiselle perhepäivähoitajalle hakeutuvat erityisesti myös ne perheet, jotka eivät ole saaneet nopeasti hoitopaikkaa tai joille kunnan osoittama paikka ei ole sopinut. 

Kaarinassa käymme syksyn aikana keskustelua varhaiskasvatuksen palvelusetelistä. Toivottavasti palveluseteli saa päätöksentekijöiden tuen, sillä se on käytännön ratkaisu perheitä rasittavaan hoitopaikkapulaan. Palveluseteli takaa kaikkien perheiden tasapuolisen kohtelun varhaiskasvatusmaksuja laskettaessa, se lisää kaupungin vetovoimaa ja tuo palvelut samalle viivalle ympäristökuntien kanssa.


Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönottamiseksi Kaarinassa

 
Varhaiskasvatuspalvelut ovat perinteisesti olleet julkisen sektorin toimintaa, mutta yksityinen palvelutuotanto lisääntyvässä määrin tukee julkisen palveluvalikoimaa. Käytännössä yksityiset palvelut tulevat mukaan ostopalveluina tai erilaisia kunnan ja valtion myöntämiä tukia yhdistelemällä. Yksityiset päiväkodit voivat itse hinnoitella palvelunsa, mutta yksityisen hoidon tuki, kilpailutus ja palveluseteli pitävät ne kuitenkin järkevällä tasolla.

Kela maksaa lakisääteistä yksityisen hoidon tukea alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi. Yksityisen hoidon tuen päälle maksetaan kuntalisää, jonka taso kunnittain vaihtelee. Kunta voi tukea yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämistä myös palvelusetelillä, jolloin asiakas voi valita palvelun tuottajan. Vastuu palveluiden järjestämisestä jää edelleen kunnalle, ja kunta valitsee palvelun tuottajavalikoiman. Palveluseteli ei myöskään poista valvontavelvollisuutta.

Suomessa kunnat ovat siirtyneet käyttämään palveluseteliä yhä laajemmin. Kilpailuttamista edellyttävät ostopalvelut taas ovat selvästi vähentyneet. Kunnat perustelevat yksityisiä palveluja kustannustehokkuudella, perheiden vaihtoehtojen lisäämisellä ja ratkaisuiksi kasvavaan kysyntään.

Kaarinassa varhaiskasvatuksen palveluseteli ei ole käytössä. Kaupungin oma tuotanto on kuitenkin todettu kalliimmaksi kuin yksityisen palveluntuottajan tuottama palvelu. Samaan aikaan Kaarinassa on pulaa hoitopaikoista. Hoitopaikkavajetta on sekä kunnallisissa että yksityisissä hoitopaikoissa. Paikkaa joudutaan jonottamaan pitkään, aina hoitopaikkaa ei saa omalta asuinalueelta tai toivotusta päiväkodista, ja sisaruksia joudutaan sijoittamaan eri päiväkoteihin.

Kaarinan naapurikunnissa on käytössä varhaiskasvatuksen palveluseteli lisäämässä perheiden valinnanvapautta. Kaarinan tulisi naapuriensa lailla lisätä varhaiskasvatuspalveluiden valikoimaa. Palvelusetelin avulla esimerkiksi Kaarinaan muuttava perhe pystyisi valitsemaan päivähoitopaikan ja jatkamaan halutessaan tutussa päivähoitopaikassa muutosta huolimatta, mikä edesauttaa muuttopäätöksen tekemistä.

Palvelusetelin kautta järjestetty päivähoito ei tule nykyistä järjestelyä kalliimmaksi. Yksityinen päivähoito palvelusetelillä on saman hintainen kuin kunnallinen palvelu. Kaupunki määrittelee itse palvelusetelin arvon, ja perheen maksettavaksi jää setelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus. Palvelusetelin taso kannattaa määritellä samalle tasolle kuin oman palvelutuotannon todettu kustannustaso. Jos oma tuotanto on tehottomasti hoidettu, tämä näkyy ylihintana palvelusetelin hinnassa.

Kunta hallinnoi seteliä ja palvelutuottajia, jonka vuoksi palveluseteli sisältää noin 10 % hallinnollisia kuluja. Kunnalle kuitenkin palautetaan yksityisen palvelun arvonlisävero. Palautuksen suuruus on 5 %, jolloin laskennallinen palvelusetelin hinta jää samalle tasolle kuin kunnallinen palvelu. Suomessa palvelusetelin taso on keskimäärin 800 euroa yli 3-vuotiaan kokonaisen lapsen hoidolle.

Palvelusetelillä palvelutarjonta lisääntyy, mikä lyhentää päivähoidon jonoja ja tuo parannusta myös lähihoitopaikkojen tarjontaan. Lapsiperheet arvostavat valinnanvapautta, jonka avulla he pystyvät joustavasti järjestämään arkensa kulloisenkin elämäntilanteen mukaan. Siksi hyvien olemassa olevien palveluiden rinnalle tarvitaan Kaarinassa lisää valinnanvapautta.
 

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta 5.6.2017.