Kuntavaalit 2021

torstai 6. huhtikuuta 2017

Varhaiskasvatuksen palveluseteli tuo valinnanvapaudenKaarinassa on tarjolla tällä hetkellä sekä kunnallista että yksityistä päivähoitoa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Yksityiseen hoitoon pääsee joko Kelan yksityisen hoidon tuella tai ostopalveluna. Molemmat lisäävät varhaiskasvatuspalveluiden valikoimaa, mutta monien perheiden kaipaama palveluseteli täältä puuttuu.

Lapsiperheet arvostavat valinnanvapautta, jonka avulla he pystyvät joustavasti järjestämään arkensa kulloisenkin elämäntilanteen mukaan. Siksi hyvien olemassa olevien palveluiden rinnalle tarvitaan lisää valinnanvapautta.

Kaarinan naapurikunnista, esimerkiksi Turusta, tänne muuttavat perheet joutuvat muuttopäätöstä tehdessään huomioimaan myös lapsen tulevan hoitopaikan. Hyväksi todettua, tuttua ja turvallista hoitopaikkaa ei helpolla haluta vaihtaa.

Kaarinassa on tällä hetkellä pulaa päivähoitopaikoista. Vajetta on sekä kunnallisella että yksityisellä puolella. Paikkaa joudutaan jonottamaan pitkään, aina hoitopaikkaa ei saa toivotusta lähipäiväkodista, ja sisaruksia sijoitetaan joskus eri päiväkoteihin. Lapsiperheen arjessa nämä kaikki ovat merkittäviä miinuksia.

Palvelusetelin avulla perhe pystyisi valitsemaan päivähoitopaikan ja jatkamaan halutessaan tutussa päivähoitopaikassa muutosta huolimatta. Palvelusetelillä palvelutarjonta lisääntyy, mikä lyhentää päivähoidon jonoja ja tuo parannusta myös lähihoitopaikkojen tarjontaan.

Palvelusetelin kautta järjestetty päivähoito ei tule nykyistä järjestelyä kalliimmaksi. Kun verrataan kunnan oman päivähoidon hintaa yksityiseen päivähoitoon, on omatuotanto kalliimpaa. Kaupunki määrittelee itse palvelusetelin arvon, ja perheen maksettavaksi jää setelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus.

Päivähoidon palveluseteli on käytössä laajasti Turussa ja sen ympäristökunnissa. Jotta Kaarina jatkossakin säilyttää asemansa lapsiperheystävällisten kuntien kärjessä, tulee lapsiperheiden vetovoimaa kehittää. Siksi mielestäni on tärkeää, että Kaarinassa otetaan käyttöön päivähoidon palveluseteli.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti