Kuntavaalit 2021

torstai 2. maaliskuuta 2017

Perhevapaat tähän päiväänOmasta mielestäni viime aikoina esitetyt avaukset perhevapaiden uudistamisesta ovat erittäin tervetulleita. Nykyinen perhevapaajärjestelmämme on vanhentunut. Käytännössä perhevapaat jakautuvat epätasaisesti, lyhentävät naisten työuria, vaikuttavat negatiivisesti naisten palkkaukseen ja uralla etenemiseen sekä heikentävät naisten asemaa aina eläkkeisiin asti. OECD on arvioinut, että Suomessa alle kuusivuotiaiden lasten äitien työllisyys on jopa 20 prosenttiyksikköä alempi muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Jatkossa järjestelmä ei voi suosia toisen sukupuolen kotiinjäämistä ja vinouttaa työmarkkinoita, vaan sen on päinvastoin edistettävä tasa-arvon toteutumista. Kokoomuksen tuore perhevapaamalli on varsin hyvä ehdotus! Malli parantaa työllisyyttä ja molempien vanhempien uramahdollisuuksia. Se huomioi perheiden valinnanvapauden ja ottaa lähtökohdakseen lapsen edun ja perheiden hyvinvoinnin.

Mallissa kummallekin vanhemmalle kiintiöidään kolmen kuukauden pituinen ansiosidonnainen hoitovapaa. Lisäksi molemmille vanhemmille ensimmäinen vanhempainvapaakuukausi maksetaan korotettuna. Loput kuusi kuukautta vanhemmat voivat jakaa parhaaksi katsomallaan tavalla joustavasti. Etuudet siis jaetaan molempien vanhempien välille tasan, mutta niitä voi joustavasti siirtää toiselle (lukuun ottamatta kolmen kuukauden kiintiötä). Vapaasti jaettavaa kuuden kuukauden osuutta voi siirtää myös esimerkiksi isovanhemmille. Vanhempainvapaan (3+3+6) jälkeen seuraa kuuden kuukauden hoitovapaa, jonka etuus on 800 € kuukaudessa.

Vapaita voi joustavasti käyttää pitkissä tai lyhyissä jaksoissa, kokonaisina tai puolitettuina. Käytännössä puolitettuna pidetty vapaa myös pidentää vastaavasti sen kestoa. Puolitettuna 6 kuukauden vanhempainvapaa riittää vuodelle. Täysimääräisesti käytettynä malli kokonaisuudessaan mahdollistaa lapsen kotona hoitamisen 1,5 vuoden ikään saakka ja puolitettuna 3 vuoden ikään saakka. Puolitettuna hoitovapaaetuus on 400 € kuukaudessa eli vähän suurempi kuin nykyinen hoitoraha. 

Perhevapaauudistuksen tulisi mahdollistaa paremmin pienten lasten vanhempien työnteko. Kokoomuksen perhevapaamalli ohjaa tasavertaisempiin perhevapaisiin ja kannustaa isiä perhevapaille. Malli kannustaa molempia vanhempia palaamaan kotoa työmarkkinoille, vahvistaa ostovoimaa ja ehkäisee syrjäytymistä varhaiskasvatuksen kautta. Se mahdollistaa hoitorahan saamisen myös puolipäiväisenä, mikä edesauttaa osa-aikaista työskentelyä ja lapsen mahdollisuuksia osallistua varhaiskasvatukseen. Esitetty malli on myös valtiontaloudelle kustannusneutraali. 

Vanhemmat ovat asiassa itse parhaita asiantuntijoita, joten kaikkien kannattaisi nyt käydä avointa keskustelua aiheesta!

Kokoomuksen Perheet ja työelämä -asiakirjaan voi tutustua täältä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti