Kuntavaalit 2021

sunnuntai 22. tammikuuta 2017

Tulevaisuuden Kaarina
Uusien maakuntien aloittaessa toimintansa vuoden 2019 alussa kuntien rooli muuttuu. Merkittävin muutos on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen siirtyminen kunnilta maakuntien vastuulle.


Tulevaisuuden kuntien ja kaupunkien tehtävänä on huolehtia mm. lasten varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, kaavoituksesta ja kunnan elinvoimasta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.


Kuntatalous voi uudistuksen myötä muuttua ennakoitavammaksi, kun sote-mehoihin liittyvä epavarmuus poistuu. Terve kuntatalous mahdollistaa hyvät palvelut. Kaarinassa uudistukseen kannattaakin suhtautua mahdollisuutena.


Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen maakunnille tarkoittaa voimavarojen vapautumista uuden kehittämiseen. Entistä suurempaan rooliin nousee asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kaikenikäisten liikkumisen edistäminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen varmistetaan monipuolisilla lähiliikuntapaikoilla sekä esimerkiksi julkisen liikenteen suunnittelulla.


Tulevaisuudessa ne kunnat, jotka panostavat lapsiperheiden palveluihin, monipuolisiin liikuntapalveluihin ja kulttuuriin pärjäävät ja ovat vetovoimaisia.


Erityisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia tulee lisätä suosimalla matalankynnyksen harrastamista ja pitämällä harrastamisen kulut liikuntapaikkojen hinnoittelussa kohtuullisina. Myös seurojen kanssa tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä liikuntapaikkojen ylläpidossa.


Kunnat saavat muutoksen myötä mahdollisuuden erilaistua ja voivat yhä enemmän kokeilla parhaaksi kokemiaan käytäntöjä. Kaarinan tehtävänä on rajoittamisen sijaan keskittyä mahdollistamiseen. Kaupungin tulisi pystyä jatkossa myös entistä ketterämpään toimintaan ja joustavampaan päätöksentekoon.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti